DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Community testing facillities skaper innovasjon og næringsutvikling

Community testing facillities skaper innovasjon og næringsutvikling
02. Mars 2010
 
Green Business Norway har etablert samarbeid med Baltic Sea Solutions (BASS) på Lolland. Formålet med dette er å se hvordan test og demonstrasjonsfasiliteter kan utvikles i Norge innenfor miljøteknologi og fornybar energi.
 
På bakgrunn av økende etterspørsel etter test og demonstrasjonsfasilliteter innenfor cleantech industrien, arrangerte Green Business Norway en studietur til Lolland 23-24 februar for å studere et Europeisk beste praksis eksempel nærmere.

Bass er et selskap som ble etablert med sterk medvirkning av Lolland kommune og regionale myndigheter og er nå et selvstendig selskap. Målsettingen for BASS er å utvikle nye og innovative løsninger for en bærekraftig utvikling av utkantområdene i Østersjøregionen basert på lokale fortrinn. Kjernekompetansen i virksomheten er klima, fornybar energi, miljø og turisme.

CTF (Community testing facilities)

BASS medvirker aktivt til at det bygges opp pilotanlegg (CTF) for å teste ut alternative metoder til å produsere energi og til å løse miljømessige utfordringer.

bass_01.jpg

Disse anleggene åpner opp for mange virksomheter til å teste ut ulike løsninger og ny teknologi og benyttes også av universiteter og forskningsmiljøer. Se www.bass.dk og www.lolland.dk

Vestenskov Hydrogen Community Village

Her har man satt opp et anlegg som produserer hydrogen ved hjelp av vindenergi og elektrolyse. Dette anlegget leverer hydrogen til fem husstander som bruker hydrogenet til energiproduksjon (varme og el).

bass_02.jpg

Eventuelt energioverskudd føres inn på nettet. I tilknyting til dette prosjektet har man bygget en interaktiv utstilling, et lite vitensenter, som på en enkel måte visualiserer sammenhengene mellom energiforbruk og ulike produksjonsmetoder (vind, bølgekraft og hydrogen)

Nakskov
Her besøkte vi et fjernvarmeanlegg som bruker flis fra trevirke og leverer varme til Nakskov by. Anlegget har konsesjon til å lever varme til byen og det er pliktig tilkobling. Pr dato er ca 80 % av bygningsmassen i byen tilkoblet fjernvarmeanlegget.

bass_03.jpg

I Nakskov fikk vi også fra bussen se produksjonsanlegget for vindmølleblader www.vestas.com og et testanlegg som kombinerer bølgekraft og vindkraft www.floatingpowerplant.com

Onsevig Climate Park

På grunn av meget vinterlige forhold fikk vi ikke se så mye av parken, men delegasjonen fikk en god orientering om parken. Dette er et anlegg som har som mål å forvalte vannressurser på en bærekraftig måte. Avrenning fra jordbruksområder er et miljøproblem i Østersjøen som bl.a. bidrar til oppblomstring av alger. Anlegget skal ta hånd om avrenningen og bruke det næringsrike vannet til å produsere alger til råstoff for bioolje. En viktig effekt av dette er også at landsbyen Onsevig fikk bedre diker ved at man kombinerte byggingen av et sterkere flomvern med reservoar for algeproduksjon.

Erfaringer og videre oppfølging

Våre erfaringer er at man på Lolland er opptatt av samhandling og utnytter dette til å få ting gjort. Samspillet mellom BASS, kommune og regionale myndigheter utgjør en viktig kraft for Lolland som medvirker til at kommunen har et sterkt miljø for uttesting av miljøteknologi og fornybar energi. Med en dag til rådighet fikk delegasjonen stillet den første nysgjerrigheten og interessen for å få mer kjennskap til Lolland og Bass er etablert. Green Business Norway vil ta initiativ til oppfølging av studieturen.


Aktueltarkiv
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev