DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering

Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Samtalene dreide seg i hovedsak om skandinavisk beste praksis innenfor avfallshåndtering og EUs målsetting om overgang til en sirkulær økonomi innen 2030.

Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon (KS) hadde invitert Green Business Norway til å presentere eksempler på skandinavisk beste praksis innenfor avfallshåndtering for representantene fra en sammenslutning av polske byer. Presentasjonen omfattet løsninger som samsvarer med de strengeste kravene innenfor prinsippene for sirkulær økonomi og 2030-målsettingene.

Sirkulær økonomi
Green Business Norways medlemmer har omfattende erfaring med utvikling og implementering av de beste teknologiene som er tilgjengelige i dag, som for eksempel nøkkelkomponenter i Green Business Norways konsept for sirkulær avfallshåndtering. Green Business Norway mener at brukervennlige innsamlingssystemer, supplert av sentral avfallssortering og gjenvinning av avfall og energi, er den beste metoden for sikring av en økologisk, kontinuerlig flyt av materialer, næringsstoffer og energi.

circular-ill.jpg

Det var ingen tilfeldighet at møtet ble arrangert på hovedkontoret til renovasjonsselskapet for drammensregionen, Lindum AS. Lindum innførte resirkuleringsmetoden i behandling av matavfall og kloakkslam lenge før konseptet "sirkulær økonomi" ble innført. I ytterste forstand går "sirkulær økonomi" ut på at avfall som konsept, forsvinner. Avfall sees heller som fremtidens råvare.

Termisk hydrolyse
Lindum foredler økologisk avfall til kompost, jord, gjødsel, varme, elektrisitet og brensel. I prosessen resirkuleres næringsstoffene, og energien gjenvinnes. En av hovedkomponentene i Lindums sirkulære avfallshåndteringssystem er et biogassanlegg som hvert år foredler 22.000 tonn kloakk, i tillegg til nærmere 10.000 tonn matavfall, fett og septisk avfall, til 2,4 millioner kubikkmeter biogass og 11.000 tonn biorest, som brukes i biogjødsel. Spydspissen i nedbrytningsprosessen som finner sted i Lindums biogassanlegg, er Cambi Thermal HydrolysisTM - en patentert prosess som resulterer i høyere biogassutbytte, en optimering av prosessen, en eliminering av patogener og en langt bedre biorestkvalitet.

- Lindum biogassanlegg illustrerer tydelig fordelene ved termisk hydrolyse, forklarte Harald Kleiven, viseadministrerende direktør i Cambi AS. - Sammenlignet med alminnelig anaerob nedbrytning produserer anlegget 30 prosent mer biogass. Nedbrytningstankene er 70 prosent mindre enn tradisjonelle tanker. Årsaken er at det tilføres hele 11 prosent tørr masse til prosessen, mens tradisjonelle anlegg kun kan prosessere tre til fem prosent tørt materiale.

I likhet med andre anlegg som benytter seg av termisk hydrolyse, produserer Lindums biogassanlegg patogenfri biorest i høy kvalitet som egner seg optimalt til bruk i landbruket.

Den magiske fabrikken
Lindum har mange års erfaring med å foredle økologisk avfall til verdifulle landbruksprodukter og energi. Medarbeidere fra Lindum har derfor blitt leid inn for å drive GREVE, Norges nyeste biogassanlegg, i Tønsberg. "Den magiske fabrikken", som anlegget kalles, kan foredle 50 000 tonn matavfall og 60 000 tonn avfall og restprodukter til 6,8 millioner kubikkmeter oppgradert biogass og 100 000 tonn biogjødsel i året. Hvert eneste molekyl har en verdi. Til og med CO2 som utvinnes fra gassen, kan komme til nytte i drivhusene på nabotomten.

- Jeg kom til Norge i håp om å oppdage velutprøvde løsninger for bærekraftig utvikling. Konseptet "sirkulær avfallsbehandling" tar i bruk moderne, skandinavisk teknologi som allerede er implementert her i Norge, og som gir et utmerket veikart for andre kommuner som for alvor ønsker å legge til rette for å nå målsettingene om en sirkulær økonomi, konkluderte Beata J?drzejewska, leder for etaten for energiledelse i Lublin by.


Aktueltarkiv
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev