DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Green Business Norway presenterte norsk miljøteknologi på GALA i Warszawa

Green Business Norway presenterte norsk miljøteknologi på GALA i Warszawa
01. April 2009
 
GALA er den årlige nasjonale prisoverrekkelsen til miljøsertifiserte bedrifter og kommuner i Polen, med utdeling av hele 46 priser. GALA arrangeres en gang i året med bred deltakelse fra den polske regjeringen og parlamentet.


gala_polen.jpg
Anne Lise Gjestvang fra GBN presenterer norsk miljøteknologi

Det er andre året på rad at Green Business Norway inviteres til å presentere norsk miljøteknologi. Interessen for informasjon og kunnskap om hva norsk leverandørindustri kan tilby offentlig og privat sektor i Polen er stor.

GALA arrangementet har også fått bred omtale i polske medier, blant annet gjennom internett portalen Ekologia, du kan lese saken her (polsk omtale): www.ekologia.pl

samarbeid.jpgLindum inngår intensjonsavtale i Polen
Lindum har i lengre tid arbeidet for å få til et samarbeid med polske avfallsselskaper som ønsker å satse på behandling av organisk avfall. Vi har arbeidet med avfallsplaner for et område i Polen og med gjenvinnings- stasjoner i Krakow. Nå har vi også oppnådd gjennombrudd i form av tettere samarbeid om utvikling av biocellekonseptet-sier Adm. dir Pål Smiths i Lindum. Prosjektet skal utvikle en løsning for behandling av organisk avfall i en overgangsperiode fram til man kan få etablert permanente biogassanlegg i Koszalin sydøst for Gdansk i Polen. Samarbeidet er inngått med det kommunale avfallsselskapet PGK Przedsiæbiorstwo Gospodarki Komunalnej

Planen er å samarbeide om å etablere biocelle for mottak og behandling av organisk avfall. I samarbeidet inngår å vurdere og skaffe egnet avfall til cellen, konstruksjon og oppbygging av cellen, etablering av gassavsug og tilknytning av dette til gassanlegg for utnyttelse av energien samt drift av selve cellen. PGK er et framtidsrettet selskap som ser muligheter til å bygge seg opp innen behandling av organisk avfall. Du kan lese mer om Lindum på www.lindum.no

Green Business Norway satser i i Polen
Green Business Norway har vært aktive i bearbeidingen av det polske markedet siden 2006. Fokus har vært å bygge opp kontaktnett mot viktige segmenter og målgrupper for norske leverandører av miljø- og energiteknologi, og medlemsbedriftene spesielt.
Det er en utbredt oppfatning i den delen av det polske markedet GBN opererer i, at det er svært hensiktsmessig å kommunisere med en bransje/medlemsorganisasjon i forhold til hva norske leverandører av teknologi og kompetanse kan tilby. Hovedårsaken til dette er at de polske aktørene lettere kommuniserer med en bransjeorganisasjon enn med enkeltbedrifter –sier Anne Lise Gjestvang
En slik dialog gjør det mulig for GBN å posisjonere norsk teknologi og kompetanse inn mot fremtidige leveranser i Polen. I den tidlige fasen av prosjektutviklingen legges også viktige føringer for valg av teknologi. Verdien av å legge inn ”fotavtrykk” i tidlig fase har dermed stor betydning for den reelle muligheten til å konkurrere når anbudene legges ut.

Kontaktinformasjon
Norge: Anne Lise Gjestvang annelise@greenbusiness.no

Polen: Anja Larsson anna.m@conbio.se

 


Aktueltarkiv
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev