DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Norsk Biogass ny medlemsbedrift i Green Business Norway

Norsk Biogass ny medlemsbedrift i Green Business Norway
03. September 2009
 
Matavfall er en verdifull grønn energiressurs som innsatsmiddel i biogassproduksjon. Samtidig er matavfall mange steder et betydelig sosialt problem med stor negativ betydning for miljøet om det ikke behandles korrekt.

biogass.gif

Fra avfall til grønn energi
Dessverre forsvinner i dag enorme mengder matavfall uutnyttet i forbrenningsovner verden over i mangel på effektiv forbehandlings teknologi. Denne utfordringen løser Norsk Biogass med sin patenterte BioSep® teknologi. Selskapet er også omtalt som månedens bedrift i Green Business Norway, les mer på: www.greenbusiness.no

Intervju med Norsk Biogass AS
Resten av artikkelen er et intervju gjort med CCO, Ole Rød i Norsk Biogass (red. anm)
Dagens matavfall kommer i fra ulike kilder - husholdningene, dagligvaresektoren og fra matvareindustrien. Felles for disse er at avfallet også inneholder uønskede elementer som plast, glass og metall. Som regel er avfallet innpakket i emballasje. For at råstoffet effektivt og kvalitativt skal kunne utnyttes må disse fremmedelementene, hver med sin kilde - karakteristikk, fjernes.

Dagens aktører, enten det er biogass produsenter, utstyrs -leverandører eller andre spesialister, er i stor grad enige om at forbehandling er UTFORDRING NR 1 når det gjelder utnyttelse av matavfall i energiproduksjon. Det er i dette bildet Norsk Biogass kommer inn med sin patenterte BioSep® teknologi

Et fåtall alternativer
Overordnet kan man beskrive dagens forbehandlingsmetoder som følger; pressverk, pulper teknologi, kombinasjoner av disse og rene spesialmaskiner utviklet for ensartet avfall. Ser man bort i fra de rent prosessuelle utfordringer, hvilket ikke er ubetydelige og ofte innebærer store drifts- og vedlikeholdsomkostninger alene, er det andelen reject som brukes som mål på teknologienes effektivitet. Vurdert på dette viktige kriteriet alene er pressverkteknologiene absolutt minst effektive med betydelig reject andel. Pulper metoden er noe bedre, men også denne har et stort reject. Normalt betyr høy reject andel at mye organisk materialet følger det utsorterte materialet -sier Ole Rød i Norsk Biogass. Reject er kostnadsfaktor for anleggseierne ved at det må sluttbehandles. Som oftest gjennom forbrenning. Samtidig mister også anleggene viktig volum for biogass - produksjon og derigjennom reduserte inntekter fra energisalg -fortsetter Ole Rød.
 
BioSep® - en nyvinning
Vestfoldbedriften Norsk Biogassubstrat AS har vært arnested for utvikling av en ny og unik forbehandlingsteknologi for matavfall. Kjerneteknologien som er gitt navnet BioSep® muliggjør maskinell avemballering av forpakningsemballasje på matvarer, samt ulike typer transportemballasje tilknyttet matavfall. Maskinen er spesielt effektiv på hovedutfordring nr 1 - plast. Et betydelig pre for teknologien er at BioSep® er utviklet på gulvet i en bedrift i full operasjonell drift og ikke i et laboratorium. Frem til i dag er mer enn 80 000 tonn matavfall fra alle kilder prosessert effektivt og med svært positive resultater -sier Ole Rød.

BioSep® separerer, vasker og tørker i en og samme prosess. Dette gir en uovertruffen lav reject andel. Maskinens lavteknologiske og meget robust konstruksjon har så langt vist meget god driftsøkonomi.

Fordeler, fordeler og fordeler
BioSep® teknologiens viktigste fortrinn er først og fremst dens evne til å fjerne emballasje og spesielt plast. En reject andelen på mellom 5 – 7 % (dagligvaresektoren) og med et innslag på rundt 1 % organisk materiale i rejectet kan bare betegnes som eksepsjonelt bra.
Behandlingsprosessen krever kun små mengder vann tilført. Et pluss er også at maskinene prosesserer ”multiwaste” (kildesammensatt matavfall) uten tekniske justeringer. Dette gir og vil gi anleggseierne viktige drifts- og markedsmessige fortrinn.

BioSep® teknologien er ikke prorietær
Norsk Biogass AS tilbyr og markedsfører kjerneteknologien til alle. teknologien er ikke forbeholdt egenutviklede komplette forbehandlingsløsninger. Maskinens enkle design og kompatibilitet gjør at den enkelt kan integreres i etablerte løsningsdesign og i eksisterende anlegg og med det bedre anleggets konkurranseevne og operasjonell drift.

Kom på besøk
Vi har brukt lang tid på å komme frem til vårt endelige produkt, men så er vi også sikre på at det virker. Vi åpner gjerne døren til vårt anlegg og deler vår erfaringer med alle interesserte enten de definerer seg som konkurrenter eller ikke. BioSep® kan kun forbedre, ikke ødelegge -sier Ole Rød.

Green Business Norway, en viktig arena
Med den brede industrielle sammensetning Green Business har håper vi å kunne delta i et fora og på en arena hvor waste to energy fokuseres. I så måte håper vi Green Business Norway kan bli et utviklende kollegium for norsk førsteklasses teknologi på området fornybar energi- avslutter Ole Rød.


Aktueltarkiv
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev