20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

Project Lubelskie_Plant Illustration.jpg

TergoPower blir viktig partner i Polens energimodernisering
Målet er å bygge et levedyktig selskap med vekstmuligheter basert på bærekraftig utnyttelse av biomasse som energikilde. Siden etableringen i 2009, har selskapet fokusert på det polske markedet, og har lykkes med å posisjonere seg som en viktig medspiller for regionale myndigheter.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

GLØR med sving på renovasjonsjobben

gloer.jpg

Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.

Da Energi Data AS i regi av Avfall Norge gjennomførte en benchmarking av 22 norske renovasjonsselskap, scoret GLØR som beste bedrift på flere områder

- Ikke dårlig. Hvilke faktorer er det dere scorer best på i kartleggingen, daglig leder Inge Morten Haave?

- GLØR har best driftseffektivitet, systemeffektivitet og viktigst av alt: best kundetilfredshet! Undersøkelsen viser også at det bare er 3 selskaper som har lavere renovasjonsgebyr enn GLØR. Tjenestestandard ligger også godt over gjennomsnittet.

Områdene der hvor vi kommer dårligst ut, er arbeidsmiljø og miljøstandard. Lav score på arbeidsmiljø har sin forklaring i at vi har en lav kvinneandel, noe som er naturlig ettersom vi har egne ansatte renovatører og driftspersonell. Dette er mannsdominerte yrkesgrupper.

Miljøstandard kommer vi dårlig ut på, ettersom undersøkelsen her baserer seg på tall for 2009. Da deponerte vi restavfall i påvente av oppbygging av forbrenningskapasitet i regionen. Fra 2010 har alt restavfallet gått til forbrenning, og vi vil få helt andre utslag på dette måleparameteret. Fra april vil restavfallet gå til Hamar og Eidsiva sitt nye anlegg på Trehørningen. Vi ligger veldig høyt på andel av avfallet som materialgjenvinnes.

- Hva gjør dere for å skape samhold og samarbeid mot felles mål i bedriften?

- Vi er svært godt fornøyd med å se at strategien som GLØR har valg med å ha egne ansatte som vi utvikler over lang tid, gir fornøyde kunder. Det er også motiverende for oss ansatte å få være med å utvikle behandlingsløsninger lokalt, og selv ta hånd om en større del av verdiskapningen i verdikjeden, og ikke minst utvikle miljøriktige løsninger som blant annet på matavfall.

At vi er best på driftseffektivitet og systemeffektivitet samtidig som vi har et lavt renovasjonsgebyr, viser at argumentet om at alt blir billigere og mer effektivt ved anbudsprinsippet, ikke nødvendigvis henger sammen. Det som avgjør, er om du driver godt, har riktig fokus og gjør de rette tingene. Skal du få til dette, må du ha motiverte og dyktige medarbeidere. Dette tror vi er lettest med langsiktig tenking og stabile og forutsigbare rammebetingelser.

- Dere er også aktive i produktutvikling og videreutvikling av metoder. Hvordan går dere fram i dette arbeidet?

- GLØR har et nært samarbeid med Innovasjon Norge og forskningsmiljøet ved NTNU i Trondheim. Det er under planlegging et oppgraderingsanlegg for biogass til drivstoffgass på Roverudmyra på Lillehammer. Dette er en samarbeidsavtale med MemfoACT AS for å benytte deres patenterte teknologi (karbonmembraner) . Planen er å bygge et pilotanlegg på ca 50 NM3 rågass/time. Dette tilsvarer ca 200 000 – 250 000 liter diesel/år.

MemfoACT AS vil stå ansvarlig for hele prosessen fra rågass via rensing, oppgradering og fyllestasjon. Rense- og oppgraderingsanlegget planlegges å stå ferdig 1. september d.å. Fyllestasjonen vil komme senere, når anlegget blir stabilt og kan levere drivstoffgass i henhold til avtalte krav.

Det å starte med drivstoffgass produksjon på Lillehammer skaper noen utfordringer. Det første er at markedet for drivstoffgass er begrenset i vår region foreløpig, men GLØR har stor tro på at dette er miljøriktig drivstoff og markedet kommer etter hvert. Det andre er at motorteknologien med hybrid mellom diesel og biogass ikke er kommersielt tilgjengelig ennå.

- Det er denne motorteknologien som anses som best egnet for våre forhold i Innlandet. Ordinær motorteknologi (ottomotor) er kommersielt tilgjengelig i dag og er den som benyttes ved bruk av biogass i dag, sier Haave.

Fakta om GLØR

GLØR betjener 40.000 personer og ca. 20.000 husholdningskunder.
GLØR har eget gjenvinningsanlegg for papp/papir- plast- og usortert avfall.
GLØR laster opp en trailer med ferdig sortert og presset papp eller papir 
hver dag.
Mjøsanlegget for våtorganisk avfall ligger på Roverudmyra Miljøstasjon. Anlegget er et samarbeid mellom avfallsselskapene GLT-avfall, HIAS og GLØR. Det skal behandle våtorganisk avfall fra 200.000 personer i Mjøsregionen.
GLØR har lokale miljøstasjoner i Gausdal, Øyer og på Lillehammer..
GLØR har egen inn-/ut transport av husholdningsavfall.


Medlemmer i fokus
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev