DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Medlem i fokus arkiv

Her finn du arkiverte saker om medlemmer i fokus, se også nye saker om medlemmer i fokus


Norner fester grepet om vekstambisjonene

Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

GLØR med sving på renovasjonsjobben

Renovasjonsselskapet GLØR på Lillehammer har fått sving på sakene. Det interkommunale selskapet med Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner på eiersiden, er kjerringa mot strømmen i en tid der kommuner stadig oftere velger å sette renovasjonsoppdraget ut på anbud. Selskapet ble stiftet i 1983, ble omdannet til IKS etter lovendringen i 2000, og har så langt lyktes svært godt med sin strategi.

Cambi skal bygge Oslos nye biogassanlegg

Cambi AS vant den ettertraktede kontrakten på å bygge det nye biogassanlegget til energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune. Cambi er valgt som totalleverandør av anlegget, og kontrakten er på ca 350 millioner kroner. Forbehandlingsløsningen skal leveres av Norsk Biogass.

Innovasjonspris tildelt Norsk Biogass AS

Norsk Biogass AS ble tildelt den nystiftede Innovasjonsprisen 2010 under avfallskonferansen som ble avviklet på Lillehammer denne uken. Foran mer enn 700 delegater fra inn og utland mottok oppfinner og partner Bjørn Bu prisen på vegne av Norsk Biogass.

Cambi bidrar til at England møter sine mål for fornybar energi.

Cambi AS har vunnet en ny kontrakt på rundt 200 millioner kroner i forbindelse med bygging av biogassanlegg i Manchester.

Storordre til Miljø-Teknologi AS

Utvikling og innovasjon gir resultater. Miljø-Teknologi fjerner lukt i fra Stockholms største kloakkrenseanlegg og fra en av verdens største fiskefòrfabrikker. Miljø-Teknologi er spesialist på å rense lukt og gasser. Ordreinngangen i de 3 første ukene på nyåret er på 10,5 mill NOK – tilsvarende fjorårets omsetning.

Proteus S. A.

Clean Bio-Processes for a Sustainable Future Every year, failure in environmental protection costs the industry and local authorities huge amounts of money. Protéus develops environmental bio-based protection measures that reduce costs and increase the industry competitiveness.

Geoenergi - Pengepumpe under jorden

Med et geovarmeanlegg, hvor grunnvarme transporteres og pumpes opp i bygget, kan bedrifter og privatpersoner mer enn halvere strømforbruket sitt. Til tross for flere suksesshistorier i Norge har teknologien fått liten oppmerksomhet blant politikere, næringslivsfolk og forbrukere. Månedens medlemsbedrift i Green Business Norway er selskapet Geoenergi AS som leverer komplette turnkey geotermiske anlegg. Selskapet ble etablert i 1999 av Rune Helgesen, og er i dag en av de ledende aktørene på det norske markedet.

Norsk Biogass AS

Norsk Biogass ble stiftet 1. juni 2006. Selskapets virksomhet bygger på en oppfinnelse gjort ved Norsk Biogassubstrat AS i Tønsberg.

Aquateam feirer 25 år som miljørådgivere

Den 1. mars 2009 var det 25 år siden Aquateam AS ble etablert som en knoppskytings bedrift fra Norsk Institutt for vannforskning. Green Business Norway har invitert adm.dir Bjarne Paulsrud til å fortelle om selskapet og spesielt belyse viktige trender og utviklingstrekk innenfor slambehandling.

Tata Motors satser på Miljøbil Grenland

Tata Motors vil gjennom sitt datterselskap, Tata Motors European Technical Centre, satse stort på Miljøbil Grenland AS. Gjennom en rettet emisjon i høst gikk Tata Motors inn på eiersiden for å industrialisere produksjon av bilbatterier og en konverteringslinje av biler til el-drift.
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev