Matteo Chiesa

Leder Teknologi og FoU

Matteo har en dynamisk tilnærming til strategi og problemløsning. Han har en unik evne til å kombinere ideer fra forskjellige fagfelt, godt hjulpet av sin eksepsjonelle erfaring og kunnskap innenfor en lang rekke fag, fra forretningsvirksomheter til internasjonale forskningsinstitutter. Matteo legger sirkulær økonomi til grunn for sin innsats for å løse industrielle problemer innenfor fornybar energi, olje og gass.

Ansvarsområder:

  • Tekniske evalueringer
  • Innovasjonsutvikling
  • Problemløsning
  • Kompetanseoverføring til energisystemer og effektivitetsteknologier
  • Beste praksis-energiledelse

Kontaktinfo:

Tlf: +47 413 063 43

Linkedin-small.png

Se hele organisasjonen