Nanjing-slideshow.jpg

Soraytec og den norske paviljongen tildelt pris for beste design under Nanjing Tech Week 2019
Soraytec var invitert til Kina for å delta i den norske paviljongen på teknologimessen «Nanjing Tech Week’s High-Tech Fair» i Nanjing. Messen tar mål av seg til å presentere høyteknologisk innovasjon og bringer nye og innovative teknologier til Nanjing og Kina.

Act-Slideshow1.jpg

Cycled Technologies på Technoport Nordic Deep Tech 2019
Cycled Technologies, en av våre akseleratorbedrifter, har blitt invitert som en av hovedinnlederne til Technoport Nordic Deep Tech. Cycled Technologies ønsker å diskutere globale målsettinger og demonstrere hvordan enkle lokale samarbeid kan bidra til å løse verdens miljøutfordringer.

DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Norner fester grepet om vekstambisjonene

Nornerlogo.jpg

Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

Rorvik_Myhre_4.jpg

Administrerende direktør Tine Rørvik og markedssjef Ole Jahn Myhre i Norner AS
(Foto: Tom Riis)

Plast fra CO2

Selskapets teknologiske utviklingsprosjekter gjennomføres ofte i samarbeid med partnere som har konkrete utfordringer i sin produksjonsvirksomhet. Men rene forskningsprosjekter er også en sentral del av virksomheten. Samarbeidspartnere her er ofte Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Et viktig eksempel fra denne virksomheten er prosjektet der Norner utvikler teknologi for utvinning av plast fra CO2.

- I dette prosjektet har vi to hovedfokus, forteller markedssjef Ole Jan Myhre. For det første er det å utvikle en mer effektiv produksjonsteknologi for plastråstoff av CO2. Vår ambisjon er å etablere et pilotanlegg for slik produksjon her i Grenlandsregionen. Fokus nummer to er å utvikle spesifikke plastmaterialer som er anvendbare i konvensjonelle sluttprodukter, sier han.
- Betyr dette at Norner nå også vil vurdere å gå inn i produksjon av sluttprodukter?
- Det ligger i kortene at vi i alle fall ønsker et større engasjement, blant annet ved etableringen av datterselskapet Norner Verdandi. Men pilotanlegget som vi prioriterer nå, vil først og fremst ha som fokus å tilrettelegge for at vi kan fortsette våre studier i produksjonsteknologier for storskala produksjon, sier han.
- Hvor langt fram i tid vil du anslå at etableringen av et pilotanlegg ligger?
- Det er teknisk realistisk å få til dette innenfor en periode på tre til fem år, men det er et ambisiøst prosjekt og en stor satsning for oss. Til sammenligning er våre største og mest ambisiøse forkningsprosjekter i dag slike som involverer mellom fem og ti personer, sier Myhre.

- Norner har i dag fem viktige hovedsegmenter. I olje og gass har vi særlig mange oppdrag innen plastmaterialer for offshoreindustrien. Innenfor emballasje har vi våre viktigste oppdrag knyttet til forbedret distribusjon av matvarer gjennom emballasjeutvikling og testing til industrien. Når det gjelder matvarer, har vi tatt en viktig rolle i å definere nye metoder som gjør at matvarer kan komme hele og friske fram til sluttbruker samtidig som bruken av emballasje er mest mulig hensiktsmessig og kostnadseffektiv. Vi har også viktige leveranser til både rørindustri, petrokjemisk og bilundustri, forteller Myhre.

Internasjonalt gjennombrudd
Norner har oppnådd et betydelig internasjonalt gjennombrud i petrokjemisk og kjemisk industri. Selskapet opplever en solid vekst i det internasjonale kundegrunnlaget, og stadig flere av forskningsoppdragene kommer fra oppdragsgivere utenfor landets grenser. Veksten er særlig stor i Asia.

Med utgangspunkt i selskapets svært positive utvikling i Asia, var det også naturlig for ledelsen å vurdere hvordan strukturen kunne legges bedre til rette for fortsatt internasjonal vekst. Fra den opprinnelige situasjonen etter løsrivelsen, der ambisjonen vår å overleve, hadde de 60 dedikerte medarbeiderne nå klart å opparbeide en ny posisjon der man for alvor kunne tenke posisjonering, internasjonalisering, vekst og merkevarebygging.

Knoppskyting
I løpet av de siste månedene har den positive utviklingen gitt to knoppskytinger i selskapet: Norner Verdandi og Norner Mimir. Norner Verdandis hovedoppgave blir å identifisere, overta eierskap til og utvikle lønnsomme virksomheter basert på teknologi og kunnskap i Norner eller fra andre selskap. Norner Mimir India er etablert for å styrke markedsposisjon og kundeoppfølging i Asia.
- Hva får disse endringene å si for selskapets strategi?
- Nå har vi tatt konsekvensen av at vi er i ferd med å bli et navn innenfor våre spesialområder også internasjonalt. Målet for de nærmeste fem år vil være konsoliderende vekst, og selv med de klare utfordringer som uro i internasjonale markeder medfører, er vi så langt godt på budsjett, sier Myhre.

Veikartet for videre internasjonal vekst er lagt, samtidig som merkevaren Norner beholder sin solide norske forankring. Så når nornene spinner videre på sin skjebnevev, ser framtiden fortsatt lys ut for selskapet som har lånt deres navn.


Medlemmer i fokus
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev