Green Business Norway samlet avfallsekspertise i Warsawa

I en konferanse forrige uke møtte representanter fra fem medlemsbedrifter i Green Business Norway representanter for polske myndigheter, faginstitusjoner og kommunale avfallsselskap til dialog og erfaringsutveksling. De fem norske representerer blant annet ekspertise innen behandling av organisk avfall.

De norske innlederne framhevet behovet for en bærekraftig tilnærming til behandling av biologisk nedbrytbart avfall. Løsningene må finne adekvate behandlingsmåter med automatiserte prosesser for gjenvinnbare fraksjoner, utvinning av næringsstoffer og energigjenvinning ved produksjon av biogass.

Handelsråd Per Stensland fra Den norske ambassade i Polen åpnet konferansen, og rådgiver Stein Inge Nesvåg i Norwegian Financial Mechanism orienterte for NFM og EEA Grants. Konfernasen var den første i sitt slag i Polen, og var et viktig bidrag til å posisjonere norske interesser i forkant av en viktig kursendring innen behandling av biologisk nedbrytbart avfall i Polen.