Fornybar energi fra baller av strå

Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

Med guvernør Slawomir Sosnowski og varaordfører Lise Wiik i spissen, fikk de to delegasjonene oppleve et velfungerende kraftverk som etterlot et solid inntrykk.

Logistikk som leverer

Halm spiller hovedrollen i energiproduksjonen i Sleaford. Det sier seg selv at logistikken med et brensel av dette kaliberet, kan bli en utfordring. Men ikke i Sleaford. Her går logistikken på skinner og leverer hele veien. Halm håndteres i stor skala i det velorganiserte systemet. De tilreisende lot seg straks overbevise om at halm er en ytterst pålitelig energikilde selv i storskala energiproduksjon. Anlegget fremstod som fantastisk rent, ryddig og luktfritt.

38 MW fornybar energi
Hver dag forbrennes 1000 halmballer i en kjele for å produsere vanndamp. Vanndampen holder svært høye temperaturer og brukes til å drive turbingeneratoren. Hvert år produseres 38 MW fornybar energi, og hvert år sparer anlegget miljøet for utslipp på nærmere 230 000 tonn CO2. I tillegg gjenvinnes den tørre asken som gjødsel, og føres tilbake til det lokale jordbruket.

Sleaford Renewable Energy Plant sysselsetter i dag hele 80 personer; 30 personer på selve anlegget og 50 personer på logistikk og biomassehåndtering.

Firedobler energiproduksjonen i Lubelskie
I dag er lignende anlegg under planlegging i Lublin og Biłgoraj i Lubelskie-regionen i Polen. Den norske investoren, TergoPower, står klar til å investere 230 millioner euro.

Den totale elektriske effekten fra anleggene er beregnet å bli 75 MW i året, noe som er fire ganger høyere enn dagens energiproduksjon fra fornybare kilder i Lubelskie.

Biłgoraj kommune ser svært positivt på TergoPowers planer.  Ikke bare vil byggingen og driften av de to anleggene skape en betraktelig vekst innenfor fornybar energi-segmentet, det vil også generere en stabil merinntekt for Lubelskies lokale bønder.

Under byggeperioden vil det bli etablert i overkant av 500 arbeidsplasser, mens driften av anleggene deretter vil sysselsette rundt 160 personer.

Anleggene vil hvert år spare miljøet for utslipp på over 300 000 tonn CO2.

Ren og gjennomprøvet teknologi
Varaordfører i Biłgoraj Michael Dec, ansvarlig for investeringer og utvikling i hjembyen, forteller om inntrykket han sitter igjen med fra Sleaford:

– Anlegget fremsto som veldig rent, og utslippsnivåene var overraskende lave. Investeringen er tuftet på et godt og gjennomprøvet konsept. Det er det samme konseptet som blir utgangspunktet for TergoPowers anlegg i Lubelskie.

Dec forsikrer om at de lokale myndighetene i Biłgoraj vil strekke seg langt for å legge forholdene til rette for den norske investoren, slik at veien frem til ferdigstillingen av anleggene blir så kort og effektiv som mulig.

Foto: Robert Olak