Einar Vangsnes ny styreleder i Green Business Norway

Styreleder_2.jpg

Påtroppende styreleder Einar Vangsnes (tv) og avtroppende 
styreleder Bjarne Paulsrud.

Etter 8 år i styret hvorav 4 som styreleder overlater Bjarne Paulsrud (67) styrelederjobben i Green Business Norway til Einar Vangsnes (44) fra TergoPower. Anders Tørud fra NLI går inn i rollen som nestleder, og Harald Kleiven fra Cambi blir nytt medlem av styret sammen med Olaf Sveggen fra Fugro Oceanor som ble gjenvalgt for 2 nye år.

På årets generalforsamling oppsummerte administrasjonen 2013 og gav en briefing rundt utsiktene og prioriteringene til GBN fremover. Det polske markedet spesielt innenfor avfall og gjenvinning, vann og avløpsrensing, og fornybar energi (biomasse og solar) er fortsatt inne blant de prioriterte markedssegmenter for GBN i årene fremover. Nye markeder på GBN sin radar for 2014 er Gulf Regionen med hovedfokus på Forente Arabiske Emirater, USA/Midtvesten med spesielt fokus på Minnesota, og Balkan med hovedfokus på det bulgarske markedet.

I samarbeid med Nordic Innovation har GBN ledet et nordisk konsortium som har sett på markedsmulighetene i Gulf Regionen og Forente Arabiske Emirater (UAE). GBN bygger videre på dette samarbeidet og forbereder et Business Intelligence Program i UAE, der spesielt vann- og avløpssektoren og avfallssektoren prioriteres. Oppbygningen av lokalt nettverk, markedsovervåkning og prosjektutvikling er godt i gang, og er fundamentet i det planlagte BI programmet som vil være operativt i løpet av 2014.

I det nordiske samarbeidsprosjektet GBN ledet mot UAE har svenske og danske Miljø- og energiteknologi bedrifter vist interesse for medlemskap i GBN.

«Jeg ser store muligheter for utvikling av GBN til en profesjonalisert industriell utviklingsaktør som kan gå tungt inn i internasjonale markeder med basis i en skandinavisk medlemsbase. Videreutvikling av GBN til en tyngre markedsutvikler sammen med medlemsbedriftene vil være styrets viktigste oppgave i årene fremover» –sier nyvalgt styreleder i GBN, Einar Vangsnes.

GBN forsterker rendyrking og videreutvikling av de 2 internasjonaliseringsmodellene Business Intelligence (BI) Programmene og Private Public Partnership (PPP) modellen. «Dette er GBN sin strukturkapital, som fremstår som veldig attraktiv i dialogen med skandinaviske bedrifter som ønsker medlemskap i GBN ». sier adm. Dir Thor Sverre Minnesjord.

Innenfor Private Public Partnership samarbeidet har GBN i samarbeid med Telemark Fylkeskommune sett på markedsmulighetene i Midt Vesten og Minnesota og Nord Dakota spesielt. Interessen for medlemsbedriftenes kompetanse, teknologi og løsninger inn mot olje og gass industrien, avfall og gjenvinningsindustrien og kommunal sektor spesielt vann og avløpssektoren indikerer store muligheter. Gjennom den plattformen Telemark fylkeskommune har etablert i Minnesota og Nord Dakota vil GBN søke utvikling av forretningsmessige muligheter fremover sammen med medlemsbedriftene som har USA på sin radar.

Kontakt Adm. Dir Thor Sverre Minnesjord for ytterligere informasjon på thor@greenbusiness.no