Nye prosjektmuligheter i Polen

Nye prosjektmuligheter i Polen
10. April 2011
 
En fersk samarbeidsavtale mellom polske miljø- og regionalutviklingsmyndigheter åpner nye muligheter også for norske virksomheter som vil satse i Polen. Avtalen skal sikre en plattform for prosjekter i samarbeid mellom polske offentlige etater og private aktører.
 
I tilfeller der den polske private aktøren inngår samarbeid med en ekstern part, vil også den eksterne parten nyte godt av de offentlige tilskuddene.

Samarbeidsplattformen har følgende mål:

  • Å gi støtte til pilotprosjekter
  • Utveksling av kunnskap og erfaring
  • Støtte til regionale sentra for samarbeid (Public-Private Partnerships)
  • Markedsføring av beste praksis virksomheter

Green Business Norways medlemsbedrifter kan nyte godt av ordningen ved å etablere kontakt med polske deltakere i programmet. Medlemsbedrifter som ønsker å vite mer om konkrete prosjekter og samarbeidsmuligheter, kan kontakte vår markedssjef i Polen, Anna Larsson, på telefon + 46 706 98 90 91 eller mail anna@greenbusiness.no