Mulighetsstudie for nytt senter for gjenbruk og avfallsmottak i Mažeikiai

Mulighetsstudie for etablering av et nytt stort avfallsinnsamlingssted og ReUse-senter i Mažeikiai, Litauen, er nå gjennomført. Studien er utført som en del av prosjektet Circular Based Waste Management,  finansiert av EEA and Norway grants.

Studien peker på aktuelle plasseringsalternativer slik at det blir enklere for innbyggerne å levere både til gjenbruk og øke tilfanget av resirkulerbare materialer.  Videre vil senteret tilby reparasjonstjenester og organisere opplæring for innbyggerne om fordelene ved reparasjon og gjenbruk

På møtet deltok representanter fra Mažeikiai distriktskommune inkludert ordfører Vidmantas Macevičius og rådgiver for ordfører Virgilijus Radvilas, Telšiai-regionens avfallshåndteringssenter, Green Business Norway og Hidroterra UAB.

Under møtet ble det drøftet prioriteringer for prosjektering  og betydningen av sirkulær økonomi i avfallshåndteringen. Fremtidsperspektiver, organisatoriske og teknologiske løsninger for senterets virksomhet, samt fornyelse og tilbakeføring av gjenbruks gjenstander til markedet ble også diskutert.

Dagen før hadde Green Business Norway også et arbeidsmøte på Telšiai Region Waste Management senter, hvor dagens avfallshåndtering, bruk av sekundære råvarer og fremtidsplaner ble diskutert.

Under besøket i Mažeikiai, deltok Thor Sverre Minnesjord på Entreprenørskapsdagen, et arrangement der elever fra den lokale videregående skolen presenterte forretningsideer de utviklet i en akselerator program tilrettelagt for elevene. Formålet med programmet er å elevene muligheten til å sette seg inn i det grunnleggende rundt entreprenørskap og etablering av egen virksomhet

Green Business Norway presenterte sine erfaringer fra samarbeidet med oppstartsbedrifter i nettverket og hvordan gode praksisløsninger fra etablerte medlemsbedrifter brukes til å bistå start-ups som deltar i Green Business Norway sitt akselerator program.

Prosjektpartner fra Mažeikiai distriktskommune Virgilijus Radvilas delte ut prisen for det beste bærekrafts prosjektet i entreprenørskapsprogrammet i Mažeikiai . Prisen ble gitt til EKA som demonstrerte gjennomførbarheten av resirkulering av papir til både husholdnings- og utdanningsformål.

Circular Based Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Nettsiden for prosjektet er tilgjengelig her:

For ytterligere informasjon kontakt thor@greenbusiness.no