Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi

Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

GBNs Business Intelligence-program i Gulf-regionen ble etablert i slutten av 2014 og er i dag i full sving med posisjonering og utvikling av potensielle forretningsmuligheter. Hovedfokuset er nå å se på utnyttelse av avfall som en ressurs, inkludert husholdningsavfall, biologisk avfall og oljeavfall.

Lovende demonstrasjonsprosjekt under utvikling

Den innledende fasen i det Nordisk Innovasjon-støttede BI-programmet ble avsluttet tidligere i år. Et demonstrasjonsprosjekt for gjenvinning av oljeavfall er nå under etablering, og ser spesielt lovende ut.

GBN og Masdar Institute of Science and Technology har samarbeidet om å sette sammen et konsortium av nordiske og internasjonale selskaper og universiteter. Samarbeidet inkluderer også selskapet Ennox Oil Solutions og Harvard University. Konsortiet foreslår en ny prosess for behandling av oljeboringsavfall på en miljøvennlig og finansielt bærekraftig måte som den lokale oljeindustrien kan dra fordel av. Prosessen kombinerer avansert, profesjonell ekspertise med beste ingeniørpraksis fra Nordsjøen.

Resultatet er at forbruket av energi og vann reduseres kraftig. Dessuten kutter prosessen kostnadene for surfaktanter, samtidig som verdifull olje trekkes ut av avfallet. Over sommeren vil Oil Sub-Commitee avgjøre hvorvidt prosjektet iverksettes.

– Vi er med på å lansere en svært lovende teknologi for oljeindustrien i Gulf-regionen. I samarbeid med våre partnere kan vi demonstrere teknologiens prestasjoner ute i felten, forteller Thor Sverre Minnesjord, administrerende direktør i Green Business Norway. Minnesjord er overbevist om at prosjektet vil stimulere til parallelle initiativer som et ledd i GBNs pågående BI-program i FAE.

BI-programmets utsikter i Gulf-regionen

Green Business Norway ser et stort potensiale i Gulf-regionen. Målsettingen er implementering av fem demonstrasjonsprosjekter som viser beste praksis-løsninger fra den nordiske cleantech-industrien, innen 2018.

Administrerende direktør i Ennox Oil Solutions Rune G. Nilssen, som er involvert i demonstrasjonsprosjektet for oljeavfallsgjenvinning, er overbevist om at GBNs fremgangsmåte er den rette.

– Business Intelligence-programmet som Green Business Norway driver, gir oss tilgang til kompetanse og markedsmuligheter som det ellers ville ta oss årevis å bygge opp. Vi har stor tro på at denne typen samarbeid med GBN vil fremskynde og sikre våre forretningsaktiviteter i regionen, sier Nilssen.

Vil du vite mer om Green Business Norways aktiviteter i Gulf-regionen, kan du ta kontakt med administrerende direktør i GBN Thor Sverre Minnesjord: thor@greenbusiness.no

WP_002078-288.jpg

Matteo Chiesa, professor ved Masdar Institute