GBN signerer ny MOU med byen Daye i Kina

2013-06-25_Signering.jpg

Delegasjonen fra Daye ble ledet av ordfører og partisekretær, Mr. Fu Jicheng (t.h). CEO i GBN, Thor Sverre Minnesjord, til venstre.

Byen Daye i Hubeiprovinsen og Green Business Norway signerte nylig en MoU om utvikling av prosjekter der GBNs medlemsbedrifter inngår med kompetanse, teknologi og løsninger. Avtalen omfatter prosjekter innenfor optisk sortering, substrat av matavfall til biogassproduksjon, slamhåndtering, samt monitorering av lokale og regionale vannressurser.

I første fase av avtaleperioden blir det særlig viktig å utvikle samarbeidet mellom GBN medlemsbedrifter og de lokale partnerne innenfor hvert leveranseområde. Avtalen har et potensial på flere hundre millioner kroner i eksportverdi, forteller CEO Thor Sverre Minnesjord i Green Business Norway.

Daye by er en av åtte byer som inngår i bystrukturen som omkranser provinshovedstaden Wuhan i Hubei. MoU´en er utviklet innenfor samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Hubeiprovinsen, som ble etablert i 2006. Hubei med sine 60 millioner innbyggere er en av provinsene i sentral-Kina, som totalt har ca 360 millioner innbyggere. Sentral-Kina er ett av markedene GBN satser på.