Storordre til Miljø-Teknologi AS

Storordre til Miljø-Teknologi AS
09. Februar 2010
 
Utvikling og innovasjon gir resultater. Miljø-Teknologi fjerner lukt i fra Stockholms største kloakkrenseanlegg og fra en av verdens største fiskefòrfabrikker. Ordrene har en verdi på ca 11,5 mill NOK

 
Du kan lese mer om Miljø-Teknologi som medlemmer i fokus i Green Business Norway på: www.greenbusiness.no