Cleantech gjennombrudd for Ennox Oil Solutions

Ennox Oil Solutions AS er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener  møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulering innen oljeproduksjon. De ser at løsningene kan kombineres og gi helt nye teknologier og produkter. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen (Ennox Green Extraction) , løsningen for utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv. Ennox Oil Solutions AS er vårt Medlem i Fokus. Les mer!