Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge

Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Den bulgarske delegasjonen bestod av kommunale miljøeksperter og representanter både fra emballasjereturorganisasjonen Ecobulpack og energiverket i byen Sliven i Bulgaria. På programmet stod et besøk til Sarpsborg Energigjenvinning, en rundtur i Franzefoss Gjenvinnings produksjonsanlegg for RDF (brenselsfraksjon) i Oslo og biogassproduksjonsanlegget til Glør i Lillehammer.

rdf-606.jpg

Iført vernesko, vernefrakker og vernehjelmer kunne delegasjonen følge hele den teknologiske prosessen fra avfallsmottaket via sorteringen, fragmenteringen og metallseparasjonen til RDF-ballingen.

Gjenvinning av energi fra husholdningsavfall i Sarpsborg
Anlegget tar hvert år imot 78 000 tonn husholdningsavfall og produserer 256 GWh prosessdamp til den biokjemiske industrien i området. Prosessdampen tilsvarer energien fra 22 000 tonn råolje. Anlegget reduserer dermed CO2-utslippet fra industrien med 50 000 tonn i året.

Den bulgarske delegasjonen fikk med egne øyne se hvor ren og økologisk driften av et slikt anlegg, midt i byen, er. Og ikke minst fikk våre gjester bekreftet at produksjonen av fornybar varme har en positiv effekt på den lokale økonomien, sier Anna Larsson i Green Business Norway.

RDF-produksjon som et godt alternativ til energigjenvinningsanlegg
RDF er et godt alternativ for kommuner som ikke har planer om et eget energigjenvinningsanlegg, men som har muligheten til å levere avfallsbasert brensel til en sementovn. Den bulgarske delegasjonen besøkte Franzefoss’ anlegg i Oslo. Dette anlegget leverer den beste RDF-kvaliteten i Norge.

Administrerende direktør Angel Angelov og styreleder Stefan Konduzov i Toplofikacia Sliven EAD, energiverket i Sliven kommune i Bulgaria, var svært fornøyde etter omvisningen

Vi har fått ny innsikt i såkalt gassifisering av avfall, en metode som egner seg godt i Bulgaria. Og ikke minst var det interessant å lære om RDF-alternativet, uttalte representantene fra det bulgarske kraftverket.

Glør – bærekraftig avfallshåndtering i verdensteten
Matavfall er en fremragende energikilde for biogassanlegg. I flere år nå har det interkommunale selskapet Glør på Lillehammer benyttet seg av biogassproduksjon – den mest bærekraftige metoden for energigjenvinning fra matavfall.

Produksjon av biogass innebærer både energigjenvinning og resirkulering av matavfall. Glørs nylig oppgraderte anlegg er i stand til å håndtere 30 000 tonn matavfall og vil årlig produsere 5,4 mill. Nm3 biogass, 35 000 tonn gjødsel og 5000 tonn matjord.

Biogassen vil i neste trinn bli oppgradert til drivstoff. Glør biogasstasjon vil ikke bare levere drivstoff til biler i næringslivet, men også til personbiler.

Glør er en medlemsbedrift i Green Business Norway som i dag eies av kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Selskapet er ikke bare ledende på matavfallshåndtering i Norge, men også best i verden på bærekraftig avfallshåndtering.

Hvilken metode dekker best de bulgarske kommunenes behov?
Fellesnevneren for disse tre anleggene er at de er konstruert etter lokale forhold, og anleggenes strategi er tilpasset lokale behov. Den bulgarske delegasjonen drøftet mulige løsninger og aktuelle metoder med konsulentselskapet Mepex Consult AS, som er spesialisert på avfall og gjenvinning.

Mepex har flere referanseprosjekter i sin portefølje på området energigjenvinning og RDF-produksjon og gav den bulgarske delegasjonen en innføring i avfall som brensel samt en presentasjon av aktuelle trender innenfor energigjenvinning.

Kontoret vårt i Sofia opplever en økende etterspørsel etter kunnskap om beste praksis-løsninger for avfallshandtering i de skandinaviske landene, sier administrerende direktør i Green Business Norway Thor Sverre Minnesjord. Med dette besøket ønsker vi å vise frem relevante systemer, teknologi og ekspertise innenfor både materialgjenvinning og energigjenvinning, som GBNs medlemsbedrifter kan tilby bulgarerne.
Den bulgarske delegasjonen bestod av Nikolai Sidjimov, styreleder i Det bulgarske forbundet for kommunale miljøeksperter, Vidio Videv, adm.dir. i Ecobulpack – den andre største emballasjereturorganisasjonen i Bulgaria samt styreleder Angel Angelov og adm.dir. Stefan Konduzov i Toplofikacia Sliven EAD og jurist Milena Angelova.