Innovasjonspris til cambi og Oslo kommune

Cambi as og Oslo kommune Gjenvinningsetaten vant forskningsrådets innovasjonspris 2012. Prisen, som i tillegg til heder og ære er på kr 500 000, ble utdelt under Forskningens festaften i Oslo nylig.

Prisen ble tildelt for de to samarbeispartnernes forskning og systemtenkning i arbeideet for å etablere en banebrytende biogassfabrikk i Nes på Romerike. Ved fabrikken blir biogass oppgradert til flytende biometan.

Juryleder Ingvild Myhre framhevet at vinnerne har synliggjort et innovasjonsbegrep som er mer enn produktinnovasjon alene. Ny teknologi ligger i bunnen for systeminnovasjon, sa hun.