Grønn bygginnovasjon, seminarer i samarbeid med Tfk Eiendom

Green Business Norway arrangerer en seminarserie om grønn bygginnovasjon i samarbeid med Telemark Fylkeskommune. Seminarene setter søkelyset på fremtidens bærekraftige løsninger, kompetanse og teknologi for drift og utvikling av bygg og eiendom. Serien organiseres som en møteplass der dagsaktuelle tema innenfor bærekraftige bygg settes på dagsorden.

Det første seminaret i rekken har tentativ dato 4. juni 2012, og vil ha et tredelt hovedtema. Det første elementet er fremtidens byer, bygg, trender og utviklingstrekk. Innfallsvinkelen vil behandle de relevante og spennende makrotrekkene som påvirker det enkelte byggeprosjektet (politikk, konsepter, teknologi etc.)

Det andre elementet er fremtidens prosjekter. Under denne vignetten vil vi presentere nye prosjekter, beste praksis eksempler, metoder og knowhow som muliggjør grønne prosjekter etc.

Det tredje elementet er fremtidens teknologi og løsninger.  Her vil vi presentere aktuell og anerkjent kompetanse, teknologi og løsninger.  Vi vil fokusere på løsninger som er framhevet som spesielt bærekraftige og fremtidsrettede.