Cambi bidrar til Santiagos grønne profil

Cambi bidrar til Santiagos grønne profil
04. Februar 2011
 
Cambi as har vunnet en kontrakt på renseanlegget Mapocho i Santiago, Chile. Kontrakten inngår i en leveranse som totalt har en verdi på 260 millioner Euro. Cambi skal levere en installasjon av selskapets patenterte termiske hydrolyseprosess (THP).
 
Den patenterte prosessen gjør det mulig å produsere biogass på en effektiv måte. Gassen skal i sin tur benyttes til å forsyne renseanlegget med elektrisk kraft, og vil dekke en stor del av anleggets totale energibehov. Kraftforsyningen er et sentralt element i totalprosjektet. Renseanlegget skal bidra til å oppfylle Santiago-regionens mål for bærekraftig utvikling og forberede regionen for befolkningsvekst. Når anlegget står ferdig, vil kapasiteten være doblet fra dagens nivå. Det vil kunne behandle avløp fra 4 millioner mennesker. Kontrakten er et gjennombrudd for Cambi i Latinamerika.

I Norge leverer Cambi nå et renseanlegg for Lindum AS i Drammen. I denne kontrakten, der svenske Purac er hovedkontraktør, skal Cambi AS levere prosessteknologien basert på sin THP prosess. Anlegget skal behandle 20 000 tonn avløp og produsere 16 GW energi per år.

Selskapet vant i fjor også to store kontrakter i England, ved Manchester og ved London. På verdensbasis har Cambi solgt 25 anlegg for behandling av slam og avfall som totalt betjener befolkninger på 19 millioner mennesker. Anleggene kan produsere 200 millioner kubikkmeter biogass per år. Mengden tilsvarer 1200 GWh termisk energi og erstatter 324 000 tonn CO2.