Østerrike satser stort på sirkulær økonomi

Den 6. og 7. desember besøkte partnere fra Circular Based Waste Management-prosjektet Linz, Østerrike, organisert av Green Business Norway og Business Upper Austria. I tillegg deltok det representanter fra Litauens Energi Institutt og det statlige Innovasjonsselskapet i Litauen.

I forkant av bedriftsbesøkene orienterte Business Upper Astria om regionens satsning på det sirkulære potensialet i plast fra både akademiske og kommersielle synspunkter. Business Upper Austria er det øvre østerrikske myndighetsorganet som fremmer innovasjon, samarbeid og investeringsløsninger i regionen.

Austria study tour In article3

Et av målene er at regionen skal være den ledende modellregionen for sirkulær økonomi innen 2030. Business Upper Austria, er en av mekanismene i regionen som hjelper bedrifter med å gå over til en mer sirkulær modell.

Regionen har en sterk plastindustri. Det er lagt stor vekt på hvordan dette spiller en rolle i en sirkulær økonomi. Økosystemet samarbeider blant annet om utvikling av et teknologisk veikart med mål om å nå 100 % resirkulering av husholdningsplast.

Austria study tour In article6

Det organiseres også prosjekter og tiltak for å ta opp spørsmål som sirkulær bruk og forbruk, hvilken rolle digitalisering kan spille for å tilrettelegge for resirkulering, øke kunnskap og bevissthet, introduksjon til nye forretningsmodeller for blant annet økt levetid på elektroniske produkter.

Austria study tour In article4

Business Upper Austria tilrettela for møter og besøk hos et bredt spekter av organisasjoner og virksomheter innenfor ulike stadier av plastens livssykluse:

LIT-fabrikken ved Linz Institute of Technology, som ligger ved Johannes Kepler-universitetet, hvor hele verdikjeden for produksjon og resirkulering av plast studeres, fra molekyler til produktspesifikk utvikling.

Tabakfabrik, en tobakksfabrikk omgjort til et knutepunkt for ny teknologi, kreativ og kulturell industri En startup akselerator.
Carbon Cleanup, en startup som har utviklet en mobil resirkuleringsstasjon for karbonfiber.
Borealis, en global produsent av høykvalitetsplast, som ved sine anlegg i Linz jobber med å plastavfall og resirkulering, samtidig som de fokuserer på hele livssyklusen til plast.
Teknologiselskapet EREMA som utvikler og selger anlegg for gjenvinning av plast.
LAVU, Øvre Østerrikes avfallshåndteringsselskap som samler inn 90 forskjellige typer avfall, hvorav over 70 % resirkuleres.
Greiner, en global leverandør med løsninger for plastemballasje, skum og plast til farmasøytisk industri.
Circular Based Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon kan du besøke Circular Based Waste Management prosjektets nettside her (project web page), eller kontakte:

Thor Sverre Minnesjord: thor@greenbusiness.no

Maritsa Kissamitaki: maritsa@greenbusiness.no