Green Business Norway deltok på Polish Environmental Awards

Green Business Norway deltok på Polish Environmental Awards
22. Desember 2009
 
Green Business Norway deltok på utdelingen av Environmental Awards for polske bedrifter i Krakow. Utdelingen var i regi av Polish Environmental Partnership foundation. Green Business Norway presenterte norske innovasjoner innenfor miljøteknologi på arrangementet.
 
Polish Environmental Partnership foundation leder prosjektet clean business som har som ambisjon å gjøre polsk industri mer konkurransedyktig gjennom bruk av miljøteknologi. Prosjektet fokuserer på hvordan energieffektivisering, redusert utslipp til luft og vann, og avfallsminimering kan øke konkurranseevnen til den enkelte bedrift. Green Business Norway deltar i prosjektet med kompetanseoverføring og formidlig av beste praksisløsninger innenfor miljøteknologi.

Environmental Awards
Green Business Norway ble utfordret til å innlede om temaet From Idea to Business og norske myndigheters rammebetingelser for innovasjon innen SMB-segmentet. Fra norsk side deltok også Sidsel Bleken fra Ambassaden i Warsawa i forbindelse med EØS-avtalen, med synspunkter på erfaringer og videre fremdrift for avtalen med Polen.

polish_environmental_awards.jpg

Anne Lise Gjestvang og Anna Larsson deltok fra Green Business Norway. I møte med de polske medarbeiderne i Clean Business prosjektet har Green Business Norway fått tilgang til betydelig kunnskap om miljøutfordringene i de forskjellige delene av Polen. Dette vil legge grunnlaget for fremtidige markedsmuligheter for medlemsbedriftene i Green Businesss Norway

Clean Business samarbeidet i 2010
Clean Business samarbeidet med Polish Environmental Foundation vil i 2010 fokusere på markedsføring av medlemsbedriftene gjennom utarbeidelse og distribusjon av polske firmaprofiler. Dette vil gjøres tilgjengelig på nettsidene til GBN og vår polske samarbeidspartner.
En clean business bulletin vil også publiseres hver måned til det polske nettverket av 450 industribedrifter. Der vil norske beste praksis løsninger fra medlemsbedriftene også bli presentert.
Øvrige aktiviter i clean business samarbeidet fremover vil bli å oversette til polsk GBN-medlemmenes bedriftspresentasjoner på hjemmesiden vår, som igjen vil bli linket til Clean Business` hjemmeside.

Kontakt spesialrådgiver Anne Lise Gjestvang på annelise@greenbusiness.no Tlf: +47 93 42 64 42 for ytterligere informasjon