Nytt strategisk oppkjøp

COWI AS overtok 1. august 2013 aksjene i Aquateam – Norsk vannteknologisk senter. Firmaet skiftet fra samme dato navn til Aquateam COWI AS. Det blir videreført som et heleid datterselskap, ledet av én av gründerne, Eilen A. Vik. Hun har vært i firmaet siden det ble etablert i 1984. Aquateam, med sine 27 medarbeidere, er et sterkt navn innen anvendt forskning og rådgiving knyttet til vannrelaterte miljøspørsmål. Administrerende direktør i COWI, Terje Bygland Nikolaisen, er svært tilfreds.

COWI og Aquateam en god match

Aquateams leder Eilen A. Vik, ser også optimistisk på fremtiden. –For å utnytte mulighetene i markedet og tilby våre medarbeidere nye utviklingsmuligheter, ønsket vi å bli en del av et større firma. COWIs profesjonelle organisasjon og ledelse, kompetanse og kapasitet, er midt i blinken.