Skottland satser stort på sirkulær økonomi og sosialt entreprenørskap

Partnere fra Circular Based Waste Management-prosjektet har studert sosialt entreprenørskap og  sosiale initiativer der sirkulær økonomi og gjenbruk inngår som en del av løsningen på sosiale problemer og fattigdom.

Bak den nasjonale sastningen i Skottland står organisasjonen Circular Communities Scotland. Organisasjonen består av medlemmer fra ulike sektorer i samfunnet der reparasjon, gjenbruk og resirkulering inngår som kjerneaktiviteter i satsningen. Ideen er å bruke samfunnsengasjement for å skape meningsfylte endringer, og visjonen er å styrke lokalsamfunn i Skottland til å bygge sirkulærøkonomi som en integrert del av samfunnet.
Scotland In article

Circular Comunities Scotland gjør dette ved å støtte direkte og gi kompetanse og opplæring til organisasjoner som er involvert i gjenbruk, reparasjon og resirkulering. Medlemmer kan delta på arrangementer for nettverksbygging og læring, samt konferanser og tekniske workshops.

Scotland In article4v

Circular Communities øker også bevisstheten og betydningen av frivillig sektor og sosialt entreprenørskap og til rette for informasjonsdeling og rekruttering. Organisasjonen bistår videre med utvikling og råd om etablering, skalering og vekst, slik at sirkulærøkonomiprosjekter kan vokse og bli bærekraftige på lang sikt.

Circular Communities Scotland er finansiert av den skotske regjeringen og Zero Waste Scotland. Inntektene kommer fra trading, sponsorer, betalt medlemskap og faglig bistand.

Scotland In article2

Følgende organisasjoner ble besøkt under studieturen (på engelsk)
Fresh Start, a community hub that provides starter packs consisting of everyday items needed to help people out of homelessness and prevent from going back into it.
Edinburgh’s Furniture Initiative – EFI at FourSquare, a large furniture reuse project supporting homeless people or at risk of becoming homeless.
Move On Wood Recycling, where different types of waste wood (mainly from construction sites) are collected and turned into furniture and woodworking training is offered.
Edinburgh Remakery, which aims to educate about repair and reuse, particularly about electronics items. They also sell refurbished electronic items.
The Reuse Consortium, consists of 12 of the largest reused furniture members which have become approved suppliers for authorities and housing associations eliminating this way the need to go through a tender process when purchasing furniture.
The Tool Library, a library for borrowing tools.
The Community Food Project, which has agreements with food producers to give them unwanted food items so they can be distributes to charities.
Stirling Reuse Hub, a large facility where people can drop off items they no longer need. At the facilities, furniture is also upcycled, a wood workshop is available and training is offered on practical skills such as repair and woodworking.
Zero Waste Scotland, the main funding body of Circular Communities Scotland and responsible for creating and implementing circular economy policies.
The Revolve accreditation, a Scottish national reuse quality standard for reused items.
Recyke a Bike, a charity where bicycle are recycled and training is offered to people that want increase their employability through acquiring new skills.
Circular Based Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA og Norway Grants Fund for Regional Cooperation – eeagrants.org
For more information om studie turen besøk prosjektets hjemmeside (her) here eller kontakt
Thor Sverre Minnesjord på thor@greenbusiness.no
Maritsa Kissamitaki på maritsa@greenbusiness.no