Green Business Norway presenterte norsk miljøteknologi på GALA i Warszawa

Green Business Norway presenterte norsk miljøteknologi på GALA i Warszawa
01. April 2009

GALA er den årlige nasjonale prisoverrekkelsen til miljøsertifiserte bedrifter og kommuner i Polen, med utdeling av hele 46 priser. GALA arrangeres en gang i året med bred deltakelse fra den polske regjeringen og parlamentet.

gala_polen.jpg
Anne Lise Gjestvang fra GBN presenterer norsk miljøteknologi

Det er andre året på rad at Green Business Norway inviteres til å presentere norsk miljøteknologi. Interessen for informasjon og kunnskap om hva norsk leverandørindustri kan tilby offentlig og privat sektor i Polen er stor.

GALA arrangementet har også fått bred omtale i polske medier, blant annet gjennom internett portalen Ekologia, du kan lese saken her (polsk omtale): www.ekologia.pl

samarbeid.jpg

Lindum inngår intensjonsavtale i Polen
Lindum har i lengre tid arbeidet for å få til et samarbeid med polske avfallsselskaper som ønsker å satse på behandling av organisk avfall. Vi har arbeidet med avfallsplaner for et område i Polen og med gjenvinnings- stasjoner i Krakow. Nå har vi også oppnådd gjennombrudd i form av tettere samarbeid om utvikling av biocellekonseptet-sier Adm. dir Pål Smiths i Lindum. Prosjektet skal utvikle en løsning for behandling av organisk avfall i en overgangsperiode fram til man kan få etablert permanente biogassanlegg i Koszalin sydøst for Gdansk i Polen. Samarbeidet er inngått med det kommunale avfallsselskapet PGK Przedsiæbiorstwo Gospodarki Komunalnej

Planen er å samarbeide om å etablere biocelle for mottak og behandling av organisk avfall. I samarbeidet inngår å vurdere og skaffe egnet avfall til cellen, konstruksjon og oppbygging av cellen, etablering av gassavsug og tilknytning av dette til gassanlegg for utnyttelse av energien samt drift av selve cellen. PGK er et framtidsrettet selskap som ser muligheter til å bygge seg opp innen behandling av organisk avfall. Du kan lese mer om Lindum på www.lindum.no

Green Business Norway satser i i Polen
Green Business Norway har vært aktive i bearbeidingen av det polske markedet siden 2006. Fokus har vært å bygge opp kontaktnett mot viktige segmenter og målgrupper for norske leverandører av miljø- og energiteknologi, og medlemsbedriftene spesielt.
Det er en utbredt oppfatning i den delen av det polske markedet GBN opererer i, at det er svært hensiktsmessig å kommunisere med en bransje/medlemsorganisasjon i forhold til hva norske leverandører av teknologi og kompetanse kan tilby. Hovedårsaken til dette er at de polske aktørene lettere kommuniserer med en bransjeorganisasjon enn med enkeltbedrifter –sier Anne Lise Gjestvang
En slik dialog gjør det mulig for GBN å posisjonere norsk teknologi og kompetanse inn mot fremtidige leveranser i Polen. I den tidlige fasen av prosjektutviklingen legges også viktige føringer for valg av teknologi. Verdien av å legge inn ”fotavtrykk” i tidlig fase har dermed stor betydning for den reelle muligheten til å konkurrere når anbudene legges ut.

Kontaktinformasjon
Norge: Anne Lise Gjestvang annelise@greenbusiness.no

Polen: Anja Larsson anna.m@conbio.se