Sterk interesse for norsk miljøteknologi i Poznan, Polen

Sterk interesse for norsk miljøteknologi i Poznan, Polen
11. Desember 2009

Norske selskaper markerte seg sterkt under årets utgave av Poleko, den største miljøteknologi-messen i sentral/øst Europa som arrangeres hvert år i Poznan, Polen. Det var spesielt norsk kompetanse, teknologi og løsninger innenfor avfall/gjenvinning og vannbehandling som fanget stor interesse blant besøkende og øvrige utstillere på Poleko.

poznan_01.jpg

10 medlemsbedrifter deltok på årets Poleko messe sammen med Green Business Norway. I samarbeid med Innovasjon Norge Polen ble det organisert flere seminarer og events for markedsføring av medlemsbedriftene og andre norske bedrifter som tilbyr miljøteknologi.
Vi registrerer en vedvarende og økende interesse for kompetansen, teknologien og løsningene medlemsbedriftene våre tilbyr det polske markedet. Dette er tredje gang vi deltar på Poleko. Kontaktene vi har etablert og pleiet, er mer konkrete og relevante enn noen gang, sier spesialrådgiver Anne Lise Gjestvang i Green Business Norway.

Stor deltakelse på seminarene under Poleko
Over 200 polske deltakere var representert på felles- seminarene som ble organisert i samarbeid mellom Green Business Norway og Innovasjon Norge Polen. Vi har deltatt på Poleko flere år på rad, og ser nå at det polske markedet er mye mer positive til våre løsninger for energi og materialgjenvinning av organisk avfall enn tidligere -sier business development manager Harald Kleiven i Cambi AS www.cambi.no

poznan_02.jpg

Den norske paviljongen fikk Acanthus Aureus prisen for beste stand
Den norske standen ble av arrangørene kåret til den mest markedsorienterte med det tydeligste budskapet av samtlige utstillere på Poleko. For dette mottok Innovasjon Norge Polen Acanthus Aureus prisen som ansvarlig for design, utvikling og drift av den norske paviljongen under Poleko.

Stort behov for oppgradering av polsk miljøinfrastruktur
Polen står ovenfor store utfordringer og muligheter for å nå både egne og EUs målsettinger innen vannbehandling, avfallshandtering, energieffektivisering og fornybar energiforsyning. Dette representerer store muligheter for norsk leverandørindustri. Polen gjør fremskritt på flere sektorer innenfor miljø- og energiteknologi, og vi tror at på kort sikt vil markedsmulighetene bli mer håndfaste og konkrete, og leveransemulighetene mer gjennomførbare. Vi må heller ikke glemme at norsk teknologi har et godt rykte i det polske markedet, sier markedssjef Polen, Anna Larsson.

poznan_03.jpg

Medlemsbedriftene i Green Business Norway som deltok på Poleko 2009 var:
• Cambi www.cambi.no
• Lindum Ressurs & Gjenvinning www.lindum.no
• Norner Innovation www.norner.no
• Aquateam www.aquateam.no
• BioTek www.biotek.no
• Norsk Biogass www.norskbiogass.no
• Tomra www.tomra.com
• TiTech www.titech.com
• Mepex www.mepex.no
• Norsk Glassgjenvinning www.glassgjenvinning.no

poznan_04.jpg

Kontakt markedsdirektør Polen, Anna Larsson på anna@greenbusiness.no Tlf: +46 706 989 091 for ytterligere informasjon