Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien

haakon.jpg

Green Business Norway (GBN) var blant vertskapet da Kronprins Haakon besøkte Klosterøya næringspark i Skien. Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen. Bakgrunnen for Kronprinsens besøk var interessen for omstilling og de ulike virksomhetene som har etablert seg i Klosterøya næringspark etter nedleggelsen av Norske Skog Union i 2006. GBN orienterte Kronprinsen om var mulighetene for den norske CleanTech-industrien internasjonalt samt om aktuelle vekstmarkeder i Sentral- og Øst Europa og Gulf-regionen. Gjennom Business Intelligence-programmene har GBN etablert markedsovervåkning og driver markedsutvikling sammen med flere av medlemsbedriftene i blant annet Polen og De forente arabiske emirater. Dette er noen av vekstmarkedene i Sentral- og Øst Europa og Gulf-regionen de neste årene som representerer viktige eksportmuligheter for GBNs medlemsbedrifter. Kontakt Adm. Direktør Thor Sverre Minnesjord på thor@greenbusiness.no for mer informasjon