Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås

Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

Til stede på seminaret er seed- og venture-investorer som ser etter oppstartsbedrifter i et bredt spekter av bransjer som energi, digitalisering, sirkulær økonomi og materialkunnskap. Hver bedrift vil få fem minutter til å presentere seg, etterfulgt av fem minutter med spørsmål fra panel og publikum. Det er også satt av tid til nettverksbygging og en-til-en-møter på slutten av dagen. Inkubator Ås er en del av Innovasjonssenter Campus Ås og bistår utvalgte prosjekter og innovasjoner fra Campus Ås, enten gratis eller med solid økonomisk støtte. GBN Accelerator og oppstartsbedriftene jobber aktivt gjennom nettverk i Norge og internasjonalt for å utnytte kommersialiserings- og vekstmuligheter for bedriftene. Følgende medlemsbedrifter i GBN Accelerator deltar på investorseminaret:

Cycled_logo.jpg

Cycled Technologies Cycled har en målsetting om å skape løsninger for effektiv avfallshåndtering ved bruk av blokkjedeteknologier. Cycled-appen og smart bin-systemer kobler avfallsbesittere og avfallsinnsamlere gjennom et system som gir forbrukerne incentiv til å kildesortere og velge gjenvinnbare materialer. Resultatet er en langt mer effektiv avfallsinnsamling.

Soraytec_logo.jpg
Soraytec Scandinavia Soraytec leverer en banebrytende teknologi for smarte måleenheter for middels til høye spenningsnivåer (10 til 400 kV).

FM3D_logo.jpg

Fluid Metal 3D Fluid Metal 3D har under utvikling en «lav temperatur»-metall-3D-printteknologi som muliggjør blanding av ulike temperatursensitive materialer. Teknologien har potensiale til å erstatte konvensjonelle og dyre produksjonsmetoder som er sensitive for plast. Sentralt i teknologiarbeidet er integrasjon av selskapets teknologi inn i konvensjonelle 3D-printere, slik at disse oppnår økt funksjonalitet.

  FS_logo.jpg

Future Synthesis Future Synthesis leverer skreddersydd kunstig intelligens og hjemmeautomatisering til både privatboliger og næringsbygg basert på analyseverktøy for eiendomsdata og KI-systemer som velger og integrerer teknologiske løsninger avhengig av leverandør og eller produsent. Klikk deg inn her om du vil ha nærmere info, eller om du vil delta på investorseminaret: https://investorseminar.confetti.events