EØS-midler gir muligheter

Nye EU-land vil i perioden fram til og med 2014 få overført ca 14 milliarder kroner fra EØS. Midlene er i all hovedsak norske penger.

Overføringene blir i perioden på ca 3 mrd kroner per år, og totalt Ca 4,5 milliarder går til Polen. Ordningen representerer betydelige muligheter for norsk miljøteknologi.

I Green Business Norway Finansbulletin nr 2, som distribueres til medlemsbedrifter i dag, fokuserer vi på de mulighetene ordingen representerer. Vi gjennomgår i detalj innretning og sammensetning av midlene.

Denne utgaven av Finansbulletinen har også informasjon om det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO. Bulletinen er et nytt tilbud fra Green Business Norway, der første utgave kom i juni. Buletinen sendes organisasjonens medlemmer fire til seks ganger per år.