Litauen viser interesse for norske sirkulærøkonomi aktører

Circular Based Waste Management-prosjektpartnere fra Litauen, reiste til Norge for å besøke selskaper som pionerer beste praksis løsninger innen avfallshåndtering, resirkulering og gjenbruk og matavfall.
Delegasjonen var på rundtur hos det interkommunale selskapet Sirkula IKS og eier av Resirkula. Resirkula er et av Norges mest moderne senter for gjenbruk. Delegasjonen fikk belyst senterets aktiviteter, inkludert arbeid rettet mot lokale og regionale utdanningsinstituasjoner. Resirkula tar gjenbruk til et nytt nivå der materialer vurderes for gjenbruk og reparasjon og selges Resirkula senterets butikker.

Norway tour May2022 in article3

Interessert var stor for å lære om de organisatoriske modellene og løsningene som ble brukt, ettersom et lignende senter er planlagt i Mažeikiai. De besøkte også Heggvin mottakssenter som handterer næringsavfall i regionen.

Delegasjonen besøkte også det interkommunale selskapet Vesar, som driver innsamling og behandling avmat og husdyravfall. Materialstrømmen blir resirkulert til klimavennlig biogass for bruk i transportsektoren, samt biogjødsel til økologisk landbruk. Kjernen i virksomheten er «Den Magiske Fabrikken», som også inkluderer et kunnskapssenter med drivhus for dyrking av tomater og undervisning i fremtidens sirkulærøkonomipraksis for barn og unge i regionen.

Norway tour May2022 in article5

For mer informasjon om arrangementet besøk prosjektets hjemmeside her eller kontakt thor@greenbusiness.no.
Prosjektet Circular Based Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS og Norway Grants Fund for Regional Cooperation.