NorgesGruppen vil være pådriver for bærekraftig drift i dagligvarebransjen

NorgesGruppen vil være pådriver for bærekraftig drift i dagligvarebransjen
26. Februar 2010

Konsernsjef Sverre Leiro er opptatt av hvordan NorgesGruppen som stor aktør kan ta ut potensialet innenfor avfallshandtering, energiøkonomisering og transport. Leiro blir å finne blant hovedinnlederne ved årets Green Business konferanse i Sandefjord.

Måten bransjen forvalter ressurser på, er viktig i flere perspektiver. Som landets 10. største virksomhet er NorgesGruppen en viktig aktør, også som forbruker av naturressurser. Det er klart gruppen kan bidra på miljøområdet. Derfor har konsernsjefen satt miljøforbedrende tiltak høyt på dagsordenen. Det gjelder tema som å unngå kasting av mat, avfallsgjenvinning, transportforvaltning og utslippsreduksjon.

sverre_leiro.gif

Sverre Leiro holder sitt foredrag på åpningsdagen for årets konferanse, onsdag 21. april.

Green Business konferansen 2010 holdes 21. og 22. april på Park Hotell i Sandefjord.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.