Samarbeidsavtale innenfor luftovervåkning signert på Hubei-Norway days i Shanghai 13. oktober.

Samarbeidsavtale innenfor luftovervåkning signert på Hubei-Norway days i Shanghai 13. oktober.
15. Oktober 2010

Lindum International, RPR Technologies, TiTech, Cambi og NILU markerte seg sterkt under miljø- og energiseminaret på Hubei-Norway days i Shanghai 13. oktober. I tillegg ble en samarbeidsavtale innenfor luftovervåkning med Hubei Provinsen signert på seminaret.

samarbeids_avtale_hubei_01.jpg
Signering av samarbeidsavtale med Hubei Environmental Protection Bureau

På bildet forran fra Venstre: Li Liu Nilu, Li Guobin Vice Director Hubei Environmental Protection Bureau, Thor Sverre Minnesjord Green Business Norway

På bildet bak fra Venstre: Deputy Director General Foreign Affairs Office of Hubei Provincial Government Qin Yu, Fylkesordfører i Telemark, Gunn Marit Helgesen, Norges Consul i Shanghai Arild H. Blixrud

samarbeids_avtale_hubei_02.jpg
Presentasjon av løsninger for luftovervåkning i Hubei, v/ Li Liu NILU

samarbeids_avtale_hubei_03.jpg
Presentasjon av Waste Management løsninger v/Janne Buhaug Lindum International

samarbeids_avtale_hubei_04.jpg
Presentasjon av gjenvinningmuligheter og energipotensialet i slam v/Harald Kleiven Cambi

Samarbeid innenfor luftovervåkning med Hubei provinsen i Kina
En viktig milepæl i utviklingen av markedet for norske eksportører av miljø- og energiteknologi ble nådd under Hubei-Norway days da NILU (Norsk Institutt for luftovervåkning), Hubei EPB (Hubei Environmental Protection Bureau) og GBN (Green Business Norway) underskrev en samarbeidsavtale om utvikling av et nytt luftovervåkningssystem for 9 byer i Hubei Provinsen i Kina. NILU har ansvaret for utvikling og leveranse av systemet mens Hubei EPB er kunde og utviklingspartner i samarbeidet. GBN’s rolle er å bistå partene og være en koordinator i det videre samarbeidet.

Økende samarbeidsmuligheter mellom Norge og Kina
Interessen for industrielt og kommersielt samarbeid innenfor luftovervåkning, avfall og materialgjenvinning, samt energigjenvinning av slam er økende blant kinesiske selskaper.
Seminaret fokuserte spesielt på trender og utviklingstrekk innenfor de overnevnte markedssegmentene i markedet, og hvilke løsninger som tas i bruk og vil kunne tas i bruk i fremtiden. Det Kinesiske markedet og Hubei Provinsen spesielt viser interessante muligheter når det gjelder økende fokus på avfallsminimering og materialgjenvinning. I tillegg er også en rekke nye kommersielle aktører med bakgrunn fra andre sektorer på vei i inn i slambehandling, og viser tydelig interesse for mulighetene som ligger i både energi-gjenvinning og gjødselprodukter.

Miljø- og energiteknologiseminaret ble arrangert i samarbeid mellom GBN, NEEC (Norwegian Environment og Energy Consortium) , og Hubei EPB.

Hubei Norway days er et årlig event i regi av samarbeidet mellom Telemark Fylkeskommune og Hubei Province. Årets event ble arrangert for 3 gang på rad i tilknytning til Shanghai EXPO som avsluttes i oktober 2010.

Informasjon om seminaret kan lastes ned under aktivitetsoversikten på Green Business Norway sine hjemmesider.

For ytterligere informasjon kontakt:
Thor Sverre Minnesjord e-post: thor@greenbusiness.no /mob +47 90 86 33 49
Dong Na e-post: dong.na@greenbusiness.no /mob +47 93 86 63 92