New deal gir positive resultater i Miljøbil Grenland