Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering

Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Samtalene dreide seg i hovedsak om skandinavisk beste praksis innenfor avfallshåndtering og EUs målsetting om overgang til en sirkulær økonomi innen 2030.

Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon (KS) hadde invitert Green Business Norway til å presentere eksempler på skandinavisk beste praksis innenfor avfallshåndtering for representantene fra en sammenslutning av polske byer. Presentasjonen omfattet løsninger som samsvarer med de strengeste kravene innenfor prinsippene for sirkulær økonomi og 2030-målsettingene.

Sirkulær økonomi
Green Business Norways medlemmer har omfattende erfaring med utvikling og implementering av de beste teknologiene som er tilgjengelige i dag, som for eksempel nøkkelkomponenter i Green Business Norways konsept for sirkulær avfallshåndtering. Green Business Norway mener at brukervennlige innsamlingssystemer, supplert av sentral avfallssortering og gjenvinning av avfall og energi, er den beste metoden for sikring av en økologisk, kontinuerlig flyt av materialer, næringsstoffer og energi.

circular-ill.jpg

Det var ingen tilfeldighet at møtet ble arrangert på hovedkontoret til renovasjonsselskapet for drammensregionen, Lindum AS. Lindum innførte resirkuleringsmetoden i behandling av matavfall og kloakkslam lenge før konseptet “sirkulær økonomi” ble innført. I ytterste forstand går “sirkulær økonomi” ut på at avfall som konsept, forsvinner. Avfall sees heller som fremtidens råvare.

Termisk hydrolyse
Lindum foredler økologisk avfall til kompost, jord, gjødsel, varme, elektrisitet og brensel. I prosessen resirkuleres næringsstoffene, og energien gjenvinnes. En av hovedkomponentene i Lindums sirkulære avfallshåndteringssystem er et biogassanlegg som hvert år foredler 22.000 tonn kloakk, i tillegg til nærmere 10.000 tonn matavfall, fett og septisk avfall, til 2,4 millioner kubikkmeter biogass og 11.000 tonn biorest, som brukes i biogjødsel. Spydspissen i nedbrytningsprosessen som finner sted i Lindums biogassanlegg, er Cambi Thermal HydrolysisTM – en patentert prosess som resulterer i høyere biogassutbytte, en optimering av prosessen, en eliminering av patogener og en langt bedre biorestkvalitet.

– Lindum biogassanlegg illustrerer tydelig fordelene ved termisk hydrolyse, forklarte Harald Kleiven, viseadministrerende direktør i Cambi AS. – Sammenlignet med alminnelig anaerob nedbrytning produserer anlegget 30 prosent mer biogass. Nedbrytningstankene er 70 prosent mindre enn tradisjonelle tanker. Årsaken er at det tilføres hele 11 prosent tørr masse til prosessen, mens tradisjonelle anlegg kun kan prosessere tre til fem prosent tørt materiale.

I likhet med andre anlegg som benytter seg av termisk hydrolyse, produserer Lindums biogassanlegg patogenfri biorest i høy kvalitet som egner seg optimalt til bruk i landbruket.

Den magiske fabrikken
Lindum har mange års erfaring med å foredle økologisk avfall til verdifulle landbruksprodukter og energi. Medarbeidere fra Lindum har derfor blitt leid inn for å drive GREVE, Norges nyeste biogassanlegg, i Tønsberg. “Den magiske fabrikken”, som anlegget kalles, kan foredle 50 000 tonn matavfall og 60 000 tonn avfall og restprodukter til 6,8 millioner kubikkmeter oppgradert biogass og 100 000 tonn biogjødsel i året. Hvert eneste molekyl har en verdi. Til og med CO2 som utvinnes fra gassen, kan komme til nytte i drivhusene på nabotomten.

– Jeg kom til Norge i håp om å oppdage velutprøvde løsninger for bærekraftig utvikling. Konseptet “sirkulær avfallsbehandling” tar i bruk moderne, skandinavisk teknologi som allerede er implementert her i Norge, og som gir et utmerket veikart for andre kommuner som for alvor ønsker å legge til rette for å nå målsettingene om en sirkulær økonomi, konkluderte Beata J?drzejewska, leder for etaten for energiledelse i Lublin by.