Cambi skal levere termisk hydrolyseteknologi i Bulgaria

Cambi bygger for tiden sitt første termiske hydrolyseprosjekt i Bulgaria, for Sofiyska Vodas Kubratovo avløpsvannbehandlingsanlegg i Sofia.

Cambis termiske hydrolyseteknologi (THP) leverer næringsrikt og patogenfritt biosolids som er vel ansett av landbruk og bønder i en rekke land. I Sofia vil prosessen redusere det totale årlige biosolidvolumet med 50 000 tonn, noe som resulterer i betydelige besparelser i håndteringskostnader for kunden. THP øker også biogassproduksjonen med 30 %, og i Kubratovo prosjektet sitt tilfelle fornybar strøm til 10 000 bulgarske familier.

Prosjektet er et resultat av et felles initiativ mellom Cambi og Green Business Norway, som fremmer Cambi THP-løsningen som den beste tilgjengelige teknologien for Kubratovo-prosjektet.

Vi ser frem til å samarbeide med konsortiet DZZD “SWWTP – Kubratovo” der vi skal levere Cambis første termiske hydrolyseprosjekt i Bulgaria, sier Eirik Fadnes, Cambi CEO.
Fadnes Eirik

Prosjektet er finansiert av EUs strukturfond og vil oppfylle oppfylle strengere miljøkriterier samt sikre tilstrekkelig rensing av avløpsvannet frem til 2050. Cambi sin teknologi (THP) er sentralt i å sikre tilpasninger og endringer i forbindelse med fremtidens slambehandlingsstandarder på en kostnadseffektiv måte .

Det er veldig positivt å oppleve responsen i det bulgarske markedet, for en slik banebrytende teknologi. Vi vurderer at Kubratovo-prosjektet vil bringe flere investeringer innen fremtidens slambehandling til denne delen av Europa og styrke satsningen på sirkulær økonomi prosjekter i flere byer i denne regionen, sier Madlena Vladimirova, markedsdirektør for Green Business Norway for Bulgaria.

Madlena

Kontrakten er en del av et omfattende prosjekt der Sofia kommune oppgraderer og utvider avløpsrenseanlegget i Kubratovo, et av de største på Balkan. Prosjektet vil gi Sofia kommune store miljømessige og økonomiske fordeler.

Det termiske hydrolyseanlegget i Kubratovo forventes å være i drift innen utgangen av 2023.

For ytterligere informasjon kontakt:

Thor Sverre Minnesjord, administrerende direktør Green Business Norway thor@greenbusiness.no

Madlena Vladimirova, markedsdirektør Bulgaria Green Business Norway madlena@greenbusiness.no