European Local Communities Conference – sirkulærøkonomi I fokus

Prosjektpartnere fra prosjektet Circular Based Waste Management – CBWM presenterte sine målsettinger og aktiviteter for lokale sirkulærøkonomitiltak på «Circular Economy Initiatives in European Local Communities» konferansen organisert av Mažeikiai kommune den 3. juni.

Mazeikiai conference In article

European Local Communities Conference – sirkulærøkonomi I fokus

Prosjektpartnere fra prosjektet Circular Based Waste Management – CBWM presenterte sine målsettinger og aktiviteter for lokale sirkulærøkonomitiltak på «Circular Economy Initiatives in European Local Communities» konferansen organisert av Mažeikiai kommune den 3. juni.

Mazeikiai conference In article

Spesialrådtgiver i Mažeikiai kommune, Virgilijus Radvilas fremhevet de viktigste lærdommene fra Mažeikiai deltakelse i prosjektet. Viktigheten av å informere og involvere innbyggerne, spesielt barn og unge, politikernes aktive rolle i å sette avfallshåndteringsmål og prioritere ressurser. Mazeikai gjennomfører nå en mulighetsstudie som har som mål å redusere miljøpåvirkningen av avfall samt støtte lokale utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn i sirkulærøkonomi prosjekter. Studieturer og webinarer organisert i CBWM-prosjektet har gitt inspirasjon og ideer til å nå disse målene.

Virgilijus In article

Ms. Maarit Nõmm fra Paide kommune i Estland presenterte Paides mål om å øke bevisstheten om resirkulering og gjenbruk, spesielt blant barn og ungdom. Initiativet involverer 5 skoler og omfatter  fotokonkurranse, samarbeid med et universitet om utvikling av bærekraftige materialer og en månedlige artikler i lokalavisen. Fremtidige aktiviteter vil inkludere testing av ny komposteringsløsning for husholdningene, ulike barne og ungdomsaktiviteter og samarbeid med organisasjonen LOOP www.loop.no om gjenbruk av klær og tekstiler.

Paide In article

Mr. Vidimantas Domarkas, leder av Telšiai regionens avfallshåndteringsselskap, adresserte behovet for en endring i tankesett mot en sirkulær økonomi og fremhevet den negative effekten av engangsartikler, spesielt engangskopper. Han demonstrerte viktigheten av dette budskapet ved å illustrere bruk og kast mentaliteten i samfunnet ved å kaste en plastkopp på gulvet, noe som utløste en umiddelbar reaksjon av ubehag fra konferansedeltakerne.

Telsiai In article

Dette understreket nettopp behovet for bevissthet om miljøpåvirkningen av engangsartikler. Som svar på dette tilbød Thor Sverre Minnesjord fra Green Business Norway betaling for koppen og understreket med dette verdiene i avfallsstrømmen. Han presenterte Norges veikart for sirkulær økonomi 2030, som blant annet fokuserer på avfallsminimering, økt resirkulering, forlenget levetid på produkter, balansering av avgiftene mot økte inntekter og smarte innsamlingssystemer.

TS In article

Litauens utvikling av bærekraft og sirkulær økonomi ble presentert av representanter fra Litauens parlament og Institutt for miljøvern. Etter konferansen besøkte delegatene Klaipėda havn, som er den 5. største havnen i Østersjøen. Formålet med besøket var å se på tiltak og planer for reduksjon av havneforurensning frem mot 2030.

Klaipeda2 In article

For mer informasjon om arrangementet besøk prosjektets hjemmeside her eller kontakt thor@greenbusiness.no
Circular Based Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.