Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway på Klosterøya

Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg  kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

thor-sverre-606.png

Administrerende direktør Thor Sverre Minnesjord var en av flere representanter fra bedriftene på Klosterøya, som hadde lunsj med statsministeren og dermed fikk drøftet noen vesentlige anliggender med henne.

Regjeringen ønsker å legge til rette for grønn innovasjon
Statsministeren og Minnesjord pekte begge på viktigheten av å stimulere til innovasjon innenfor grønn teknologi som tar i bruk fornybare energikilder, og fremhevet spesielt at informasjons- og kunnskapsutveksling, i tillegg til internasjonalt samarbeid er nødvendige forutsetninger.

Green Business Norway har en nøkkelrolle i det grønne skiftet
I september er det fylkes- og lokalvalg i Norge. Statsminister Solberg  ble minnet om potensialet som ligger i det grønne skiftet, og nødvendigheten av å få frem flere næringer med internasjonal konkurransekraft.

I dette grønne skiftet representerer de skandinaviske medlemsbedriftene i Green Business Norway svært gode eksempler på virksomheter som er viktige for Norge og de øvrige skandinaviske landene i fremtiden.

– Vi skal investere i forskning, utvikling og kunnskap i teknologi som kan brukes i andre bransjer utover oljesektoren, sa Solberg fra talerstolen.