Nytt medlemstilbud: Green Business Norway styrker spisskompetansen på finansiering

Nå introduserer vi nye tjenester på dette området, og medlemsbedrifter som vil orientere seg internasjonalt eller har konkrete planer om introduksjon på markedet i nye geografiske områder, kan nå henvende seg til GBN for å få veiledning og praktisk hjelp. For å styrke kapasiteten foran den nye satsingen, har vi sikret oss rådgiver og partner Atle Milford i Export Finance Services AS. Første tilbud innen nysatsingen lanseres allerede nå i juni: Green Business Finans Bulletin.

Daglig leder Thor Sverre Minnesjord i GBN forteller at første nummer av bulletinen vil ha fokus på tre saker: Skattefunn, miljøteknologiordningen for cleantech og Norway Grants, de bilaterale finansieringsmekanismene.

Det er ikke tilstrekkelig bare å vite hvilke typer prosjekter og virksomheter som står på prioriteringslista hos de enkelte aktørene i virkemiddelapparatet. Som oftest er det nødvendig å vite hva de enkelte aktørene på finanssiden prioriterer til enhver tid, hva slags initiativ de er spesielt oppmerksomme på, kjøreplaner, søknadsfrister og kriterier.

Vi har ambisjoner om å bli instrumentelle i i finansiering av internasjonalisering og salg av teknologi innenfor våre fokusområder til utlandet. For å bli gode på dette området, har vi engasjert Atle Milford, sier Minnesjord.

Bilde: Atle Milford
Export Finance Services har over en periode på mer enn femten år bygget opp en database med kjerneinformasjon om de sentrale virkemidlene i de fleste markeder over hele verden. Med denne basen som plattform tilbyr de prosjekt- og finansieringsrådgivning overfor eksisterende selskap og oppstartsinitiativ.

For Green Business Norway vil oversikt og informasjon om muligheter innenfor medlemsbedriftenes bransjer og organisasjonens satsingsområder ha første prioritet. Tjenestene tilpasses etter selskapenes størrelse, utviklingsfase og sektor, hvilke prosjektidéer de har og hvilke markeder de retter seg mot.

Finansbulletinen vil bli tilgjengelig for Green Business Norways medlemmer. Nummer 1 distribueres nå, og vi tar sikte på ytterligere to utgaver i år. Green Business Norway og Export Finance Services ønsker tilbakemeldinger og reaksjoner på innhold og vinklinger i bulletinen. Send gjerne dine kommentarer, tips og ønsker til post@greenbusiness.no