Anne Lise Gjestvang over i pensjonistenes rekker

Anne Lise Gjestvang over i pensjonistenes rekker
10. April 2011
 
Green Business Norways spesialrådgiver Anne Lise Gjestvang blir pensjonist fra april. Gjestvang har valgt å takke av etter 7 års aktiv innsats for GBN. Hun har vært sentral i etableringen av organisasjonen og har vært en nøkkelperson i GBNs utvikling frem til dagens nivå. Hun har vært særlig aktiv innenfor fokusområdene bedriftssamarbeid, internasjonal relasjonsbygging og myndighetskontakt.

anne_lise_gjestvang.jpgGjestvang har hatt en nøkkelrolle i nettverks- og relasjonsbyggingen i Polen, noe som har resultert i et omfattende kontaktnett på myndighetsnivå og innenfor privat sektor. Etter hvert fikk hun med seg Anna Larsson i arbeidet med å bygge et bredt nettverk i Polen. Anna Larsson, som nå er vår markedssjef i Polen, vil videreføre og videreutvikle organisasjonens gode polske relasjoner.

I tiden som kommer vil Anne Lise Gjestvang ha enkelte oppdrag i en rolle som ambassadør for GBN for norske og polske virksomheter. Kolleger og tillitsvalgte i Green Business Norway takker Anne Lise Gjestvang for hennes betydningsfulle innsats, og ønsker henne mange gode år som pensjonist. Samtidig ser vi frem til å kunne trekke veksler på hennes gode egenskaper som ambassadør.