Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet

Lubelskie og Telemark har inngått interregional avtale som åpner for utstrakt samarbeid for økologisk og økonomisk vekst i regionene En delegasjon fra Lubelskie-regionen var sist uke på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene. Solen tittet igjen frem fra skyene da de to landbrukerne fra henholdsvis Lubelskie i Polen og Telemark i Norge stod ved vinduet i fylkeshusets sjette etasje og skuet ut over åkrene i Gjerpensdalen. Både guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen uttrykte bekymring for kornavlingen etter det voldsomme regnværet forrige uke.

Regioner som utfyller hverandre Det bilaterale møtet som fant sted på fylkeshuset sist uke, viste at regionens øverste ledere deler en altoppslukende interesse for jordbruk. Lubelskie og Telemark er begge store landbruksregioner med et sterkt fokus på grønn teknologi. Et konkret eksempel er norske TergoPowers investeringer i en banebrytende grønn biomasseteknologi, som gjør det mulig å utvinne grønn energi av halmstrå fra landbruket i Lubelskie. Guvernør Sławomir Sosnowski berømmet arbeidet som er lagt ned i avtalen. – Jeg er svært takknemlig overfor Green Business Norway. Organisasjonen har jobbet hardt for å få til dette samarbeidet. På mine mange reiser gjennom Lubelskie er prosjektene Green Business Norway har iverksatt i regionen, et hyppig samtaletema. – Green Business Norway har gjennom denne avtalen fått god innflytelse på internasjonale miljøspørsmål, sier styreleder i GBN Einar Vangsnes etter det bilaterale møtet mellom partene torsdag, og trekker spesielt frem samarbeidet med Biłgoraj og Lublin i Lubelskie. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen fortalte at han sist besøkte Lublin i 2014 og fikk se mange konkrete resultater av det interregionale samarbeidet.

En grønn og grenseløs fremtid for regionene Samarbeidsområdene i den interregionale avtalen er mange og favner bredt fra miljøvern og avfallshåndtering, fornybar energi, økonomisk samarbeid og entreprenørskap til utdanning, turisme, helse og kultur. EU stiller øremerkede midler til rådighet for interregionalt samarbeid, noe som har resultert i flere konkrete samarbeidsprosjekter allerede.

Ungt, internasjonalt entreprenørskap Eksempler på EU-støttede samarbeidsprosjekter er Porsgrunn videregående skoles samaktiviteter med Vetter videregående skole og Høgskolen i Telemarks utvekslingsprogram med Det tekniske universitetet i Lublin. Avdelingsleder ved Porsgrunn vgs. Kristine Rubilar forteller om gode erfaringer så langt. – Vi er i ferd med å utarbeide en søknad om Erasmus+-midler som vil åpne for utveksling mellom Vetter vgs. og Porsgrunn vgs. Og allerede på nyåret har vi invitert en delegasjon fra Vetter som vil komme å overvære Ungt Entreprenørskap-messen her i Grenland. Studierektor ved Porsgrunn vgs. Jan Freddy Gusfre forklarer at entreprenørskapssamarbeidet i første omgang vil konsentrere seg om turisme og miljø. – Ideen er at de unge entreprenørene i Polen og Norge skal gjøre sine destinasjoner attraktive for hverandre, ved å plukke ut opplevelser som appellerer nettopp til denne aldersgruppen. På denne måten er UE-samarbeidet også viktig i en annen forstand, nemlig fordi det vil øke oppmerksomheten blant de unge rundt hva som rører seg i partnerlandet. Det vil i neste omgang gjøre det mer attraktivt for dem å søke seg dit når de begynner på høyere utdanning.

 Akademisk utveksling i startgropen Høgskolen i Telemark har de siste tre årene tatt imot utvekslingsstudenter fra Det tekniske universitetet i Lublin. Til stede på seminaret som ble avholdt etter avtalesigneringen, var også Michal Sposob, som var utvekslingsstudent for noen år siden, og nå er tilbake for å fullføre sin doktorgrad i Porsgrunn og Telemark. Sposobs doktorgradsavhandling sponses av Yara og handler om vann- og avløpsrensing. Lubelskie-606-2.jpg

Michal Sposob fra Lublin er stipendiat ved Høgskolen i Telemark. Doktoravhandlingen hans sponses av Yara. – Jeg trives godt med måten studiene er lagt opp på ved Høgskolen i Telemark, forteller Sposob. – Det er færre forelesninger enn i Polen, så vi får tid til å fordype oss mer i emnene og lese mer på egen hånd. Magdalena Tarnowska fra Det tekniske universitetet i Lublin, er ansvarlig for utvekslingene med HiT. På seminaret presenterte hun Michal Sposob som resultatet av et vellykket samarbeid, og fortalte at utvekslingssamarbeidet i fremtiden også kommer til å omfatte andre fagområder. Rådgiver ved HiT Espen Johansen, forteller at Høgskolen i Telemark kommer til å legge til rette for flere forelesninger på engelsk fremover, slik at de polske studentene møter et bredere studietilbud også i Porsgrunn. Det er Norwegian Financial Mechanism som finansierer samarbeidet mellom Det tekniske universitetet i Lublin og Høgskolen i Telemark.

Lublin – en stor universitetsby i landbruksregionen I Lubelskies hovedstad, Lublin, finnes det fem universiteter og to forskningsinstitutter i verdensklasse for henholdsvis distriktsmedisin og veterinærmedisin. Green Business Norway er i gang med å sondere terrenget for et større forskningssamarbeid på disse områdene. – Vi har allerede mye å takke dette interregionale samarbeidet for, sa guvernør Sosnowski, og fremhevet hvor viktig TergoPowers investeringer er for regionen. Ikke bare vil den nye teknologien sikre en stabil og miljøvennlig strømforsyning, den spiller også på lag med bøndene i den store landbruksregionen vår. – TergoPower vil gi et solid bidrag til å diversifisere energikildene i Lubelskie, avsluttet fylkesordfører Terje Riis Johansen. – Og jeg er sikker på at nye måter å samarbeide på, vil bli avdekket etter hvert som arbeidet skrider frem. Green Business Norway er koordinator for det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen i Polen. Lubelskie-606.jpg

Avtalen signeres. Bak fylkesordfører Terje Riis-Johansen og guvernør Slawomir Sosnowski står teamene som har lagt grunnsteinene i avtalen (fv.): styreleder i Green Business Norway Einar Vangsnes, avdelingsleder ved Porsgrunn vgs. Kristine Rubilar, markedsdirektør for Polen i GBN Anna Larsson, sjefsforsker i Tel-Tek Anne Marie Fatnes, tre medarbeidere fra Det tekniske universitetet i Lublin, viseadministrerende direktør ved guvernørens kontor Małgorzata Błaszczyk fra Lubelskie-regionen, utvekslingsansvarlig Magdalena Tarnowska fra Det tekniske universitetet i Lublin, rådgiver ved Høgskolen i Telemark Espen Johansen og studierektor ved Porsgrunn vgs. Jan Freddy Gusfre. Også til stede, men ikke på bildet var: internasjonal rådgiver i Lubelskie-regionen Krzysztof Buczyński og sr. internasjonal rådgiver i Telemark fylkeskommune Trond Kjellevold i Telemark fylkeskommune.