Samarbeidspartnere fra Litauen og Estonia besøker norske bedrifter som jobber med sirkulær økonomi

Green Business Norway har arrangert en studietur til Norge for samarbeidspartnere i prosjektet kalt «Circular Based Waste Management – CBWM», med besøk hos organisasjoner som er eksperter på sirkulær økonomi.

Representanter fra Mažeikiai kommune, det regionale senteret for avfallshåndtering i Telšiai og bystyret i Paide besøkte norske organisasjoner og anlegg som har ansvaret for resirkulering og avfall i Sør-Norge.

Studieturen bød på en oversikt over måten ulike tiltak gjennomført av forskjellige organisasjoner spiller inn på implementering av sirkulær avfallshåndtering.

Partnerene fikk en omvisning på det gamle resirkuleringsanlegget til Renovasjon i Grenland, som presenterte planer for å modernisere infrastrukturen deres. Etterpå møtte gruppen representater for Skien kommune, og fikk vite om strategiene for avfallshåndtering i kommunen.

CBWM-study-tour-article.jpg

CBWM-study-tour-article-RiG.jpg

Gruppen fikk også innsikt i viktigheten av å støtte oppstarts-bedrifter med innovative løsninger for sirkulær økonomi i praksis, slik forretnings-inkubatorer som Proventia tilbyr.

LOOP sørget for å gi en oversikt over sirkulær-økonomien i Norge. Gruppen ble introdusert til LOOPs initiativ for å lære bort kunnskap om sortering og resirkulering gjennom LOOP Miljøskole, i tillegg til å gjør sortering av avfall lettere gjennom tjenesten sortere.no.

CBWM-study-tour-article-loop.jpg

CBWM-study-tour-article-resirkula.jpg

Studieturen ble rundet av på anlegget til Sirkula Gjenbrukspark på Hamar, men innlagt besøk i bruktbutikken Resirkula.

The Circular Based Waste Management project er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon om prosjektet, besøk websiden her eller kontakt thor@greenbusiness.no.

Green Business Norway har arrangert en studietur til Norge for samarbeidspartnere i prosjektet kalt «Circular Based Waste Management – CBWM», med besøk hos organisasjoner som er eksperter på sirkulær økonomi.

Representanter fra Mažeikiai kommune, det regionale senteret for avfallshåndtering i Telšiai og bystyret i Paide besøkte norske organisasjoner og anlegg som har ansvaret for resirkulering og avfall i Sør-Norge.

Studieturen bød på en oversikt over måten ulike tiltak gjennomført av forskjellige organisasjoner spiller inn på implementering av sirkulær avfallshåndtering.

Partnerene fikk en omvisning på det gamle resirkuleringsanlegget til Renovasjon i Grenland, som presenterte planer for å modernisere infrastrukturen deres. Etterpå møtte gruppen representater for Skien kommune, og fikk vite om strategiene for avfallshåndtering i kommunen.

CBWM-study-tour-article.jpg

CBWM-study-tour-article-RiG.jpg

Gruppen fikk også innsikt i viktigheten av å støtte oppstarts-bedrifter med innovative løsninger for sirkulær økonomi i praksis, slik forretnings-inkubatorer som Proventia tilbyr.

LOOP sørget for å gi en oversikt over sirkulær-økonomien i Norge. Gruppen ble introdusert til LOOPs initiativ for å lære bort kunnskap om sortering og resirkulering gjennom LOOP Miljøskole, i tillegg til å gjør sortering av avfall lettere gjennom tjenesten sortere.no.

CBWM-study-tour-article-loop.jpg

CBWM-study-tour-article-resirkula.jpg

Studieturen ble rundet av på anlegget til Sirkula Gjenbrukspark på Hamar, men innlagt besøk i bruktbutikken Resirkula.

The Circular Based Waste Management project er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon om prosjektet, besøk websiden her eller kontakt thor@greenbusiness.no.

Green Business Norway har arrangert en studietur til Norge for samarbeidspartnere i prosjektet kalt «Circular Based Waste Management – CBWM», med besøk hos organisasjoner som er eksperter på sirkulær økonomi.

Representanter fra Mažeikiai kommune, det regionale senteret for avfallshåndtering i Telšiai og bystyret i Paide besøkte norske organisasjoner og anlegg som har ansvaret for resirkulering og avfall i Sør-Norge.

Studieturen bød på en oversikt over måten ulike tiltak gjennomført av forskjellige organisasjoner spiller inn på implementering av sirkulær avfallshåndtering.

Partnerene fikk en omvisning på det gamle resirkuleringsanlegget til Renovasjon i Grenland, som presenterte planer for å modernisere infrastrukturen deres. Etterpå møtte gruppen representater for Skien kommune, og fikk vite om strategiene for avfallshåndtering i kommunen.

CBWM-study-tour-article.jpg

CBWM-study-tour-article-RiG.jpg

Gruppen fikk også innsikt i viktigheten av å støtte oppstarts-bedrifter med innovative løsninger for sirkulær økonomi i praksis, slik forretnings-inkubatorer som Proventia tilbyr.

LOOP sørget for å gi en oversikt over sirkulær-økonomien i Norge. Gruppen ble introdusert til LOOPs initiativ for å lære bort kunnskap om sortering og resirkulering gjennom LOOP Miljøskole, i tillegg til å gjør sortering av avfall lettere gjennom tjenesten sortere.no.

CBWM-study-tour-article-loop.jpg

CBWM-study-tour-article-resirkula.jpg

Studieturen ble rundet av på anlegget til Sirkula Gjenbrukspark på Hamar, men innlagt besøk i bruktbutikken Resirkula.

The Circular Based Waste Management project er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon om prosjektet, besøk websiden her eller kontakt thor@greenbusiness.no.

Green Business Norway har arrangert en studietur til Norge for samarbeidspartnere i prosjektet kalt «Circular Based Waste Management – CBWM», med besøk hos organisasjoner som er eksperter på sirkulær økonomi.

Representanter fra Mažeikiai kommune, det regionale senteret for avfallshåndtering i Telšiai og bystyret i Paide besøkte norske organisasjoner og anlegg som har ansvaret for resirkulering og avfall i Sør-Norge.

Studieturen bød på en oversikt over måten ulike tiltak gjennomført av forskjellige organisasjoner spiller inn på implementering av sirkulær avfallshåndtering.

Partnerene fikk en omvisning på det gamle resirkuleringsanlegget til Renovasjon i Grenland, som presenterte planer for å modernisere infrastrukturen deres. Etterpå møtte gruppen representater for Skien kommune, og fikk vite om strategiene for avfallshåndtering i kommunen.

CBWM-study-tour-article.jpg

CBWM-study-tour-article-RiG.jpg

Gruppen fikk også innsikt i viktigheten av å støtte oppstarts-bedrifter med innovative løsninger for sirkulær økonomi i praksis, slik forretnings-inkubatorer som Proventia tilbyr.

LOOP sørget for å gi en oversikt over sirkulær-økonomien i Norge. Gruppen ble introdusert til LOOPs initiativ for å lære bort kunnskap om sortering og resirkulering gjennom LOOP Miljøskole, i tillegg til å gjør sortering av avfall lettere gjennom tjenesten sortere.no.

CBWM-study-tour-article-loop.jpg

CBWM-study-tour-article-resirkula.jpg

Studieturen ble rundet av på anlegget til Sirkula Gjenbrukspark på Hamar, men innlagt besøk i bruktbutikken Resirkula.

The Circular Based Waste Management project er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon om prosjektet, besøk websiden her eller kontakt thor@greenbusiness.no.