GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid

– Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D. Signerte oppstart:

Vi er allerede i gang med samarbeidet for å hjelpe startup-selskapet Fluid Metal 3D videre, sa Morten Christian Melaaen (tv) fra Høgskolen i Sørøst-Norge og Thor Sverre Minnesjord i Green Business Norway (GBN) da de nylig signerte samarbeidsavtale om å ta flere internasjonale teknologi idéer ut i markedet. Samarbeidsavtalen mellom GBN og HSN skal styrke forsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskaper som deltar i GBNs Akseleratorprogram. GBN fanger opp muligheter og ideer fra sitt internasjonale nettverk, og tilbyr selskaper innenfor sirkulærøkonomi starthjelp. Gjennom akseleratorprogrammet samarbeider GBN og det enkelte akseleratorselskap tett om utvikling og kommersialisering. Nå skal dette samarbeidet utvikles videre sammen med HSNs forskermiljø. CEO Thor Sverre Minnesjord i GBN er svært fornøyd.

– Et nettverk av forskere og akademia er et pré for akselerator selskapene. HSN er en svært interessant partner for nye prosjekter, spesielt inn mot EU, sier Thor Sverre Minnesjord.

Internasjonalt

Hva er spesielt med GBN i forhold til andre start-up miljøer høgskolen samarbeider med? – GBNs Akseleratorprogram er spesielt interessant fordi forretningsnettverket er svært internasjonalt orientert, uttaler Melaaen. GBN har siden 2003 etablert tilstedeværelse i en rekke internasjonale markeder i Asia, sentral- og øst Europa og Gulf regionen. Akseleratorprogrammet er et nytt tilbud til oppstartsselskaper. – Alle start-up bedrifter i GBNs Akselerator er enten internasjonale selskaper eller spin-off prosjekter fra eksisterende medlemsbedrifter, forteller Minnesjord. Selskapene inviteres til Telemark og GBN sin akseleratorplattform hvor vi tilbyr en svært internasjonal kompetanseprofil. – Vi opplever stor interesse der ute for Akselerator konseptet vårt, sier Minnesjord.

Satse på 3D teknologi

Da GBN kom med start-up selskapet Fluid Metal 3D, kunne ikke høgskolens forskere avslå invitasjon om samarbeid.

– 3D teknologi er et område vi vil satse på og ønsker å forske mer på, forteller Melaaen engasjert. Derfor er det spesielt spennende at dette start-up selskapet med ny 3D teknologi kommer nå. Minnesjord forteller at Fluid Metal 3D er et av de lovende selskapene i akseleratorprogrammet akkurat nå.

– GBN har har etablert et spennende Akseleratorprogram som vi ser et betydelig potensiale i å være med på, sier Melaaen. Han har stor tro på at samarbeidet vil bidra til å løfte kompetanse på 3D teknologi framover. Tilføre nye FoU muligheter Å samarbeide tett på næringslivet gir mange fordeler mener Melaaen. –  GBN kan tilføre nye internasjonale forskningsmuligheter, bidra til å styrke forskningsmiljøer og teknologiklynger som skal finne løsninger på samfunnets utfordringer framover.

GBN_HSN_avtalesignering_2_606.png

Samarbeidsoptimister:

– Nå har vi inngått en avtale som legger til rette for å lykkes. Da er det grunn til å være optimist, sier Morten Christian Melaaen og Thor Sverre Minnesjord.