Storslått lansering av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

SIGUREC er et kombinert returpunkt og tomgodsretursystem som forener gjenvinningsløsninger hentet fra beste internasjonale praksis. Green Business Norway er de norske partneren i prosjektet og var til stede på den offsielle lanseringen i Bucuresti den 20. mai.

Det ligger et stort utviklingspotensial for avfallsgjenvinning i Romania. Det nye retursystemet SIGUREC er utviklet av det rumenske selskapet Total Waste Management, som inngår i gjenvinningssamarbeidet Green Group, bestående av både innsamlingsselskaper og gjenvinningsanlegg. SIGUREC er en unik satsning i Romania.

Holdningsskapende rumensk-norsk samarbeid med gode resultater SIGUREC-systemet er basert på rumensk-norsk bilateralt samarbeid. Utviklingen er medfinansiert av Norwegian Financial Mechanism og Green Industry Innovation-programmet for Romania. TOMRAs løsninger er implementert i SIGUREC-systemet, som er tilpasset lokale forhold i Romania. Dette har åpnet rumenernes øyne for hvilke verdier som ligger i avfallsgjenvinning. På kort tid har SIGUREC bidratt til å øke gjenvinningsraten i Romania. Den direkte koblingen til gjenvinningsindustrien har gjort resultatene synlige for forbrukerne og gitt dem større tillit til avfallshåndtering.

Stasjonært eller mobilt Det kombinerte tomgodsretursystemet og returpunktet finnes både i en stasjonær og en mobil variant. Den mobile varianten kjører fra dør til dør og samler inn både tomgods, emballasje, EE-produkter, batterier og lyspærer. Felles for begge systemene er at forbrukerne mottar et mindre beløp for alt som leveres inn til gjenvinning. Den stasjonære SIGUREC-enheten er like moderne, nyskapende og miljøvennlig som det er brukervennlig og effektivt. Enheten består av tre deler: Den første delen er et automatisk retursystem for tomgods, levert av Tomra Systems ASA. Midtseksjonen er et returpunkt for emballasje, og den siste delen et innsamlingspunkt for EE-produkter, batterier og lyspærer. Den mobile SIGUREC-enheten tilbyr Romanias husholdninger en unik offentlig tjeneste. Alt avfall samles inn direkte ute hos husholdningene og transporteres umiddelbart til Green Groups gjenvinningsanlegg.

Storslått lansering og bilateralt samarbeid Under den offisielle lanseringen av SIGUREC var Green Business Norways ledelse ved Anna Larsson på plass, sammen med Norges ambassadør til Romania, Tove Bruvik Westberg, administrerende direktør i Total Waste Management Constantin Cristea og leder av det rumenske miljødepartementet Mariana Ionescu. Lanseringen markerte starten på en ny gjenvinningsæra i Romania, samtidig som den markerte slutten på en intens innsats fra de involverte aktørenes side. Allerede i april var representanter fra Green Business Norway og selskapet Mepex Consult AS på besøk hos Green Group i Romania. Under besøket ble det eksisterende systemet analysert og optimalisert. I juni vil representanter fra Green Group og Total Waste Management dra på studiebesøk til Norge for å se nærmere på best praksis-løsninger i ulike innsamlingssystemer. I tilknytning til besøket kommer aktuelle Green Business Norway-medlemsbedrifter til å møte sine motparter for å diskutere avfallsgjenvinning og mulige samarbeidsområder for en videre utvikling av Green Groups aktiviteter i Romania.


F.v.: Norges ambassadør til Romania, Tove Bruvik Westberg, Greeen Business Norways ledelse ved Anna Larsson, administrerende direktør i Total Waste Management Constantin Cristea og leder av det rumenske miljødepartementet Mariana Ionescu.


F.v.: Norges ambassadør til Romania, Tove Bruvik Westberg, Green Business Norways ledelse ved Anna Larsson og administrerende direktør i Total Waste Management Constantin Cristea.