Stor interesse for norsk teknologi i det polske markedet

Stor interesse for norsk teknologi i det polske markedet
05. Juni 2009

Det polske markedet viser stor interesse for norsk teknologi, kompetanse og løsninger innenfor vann og avfallshandtering. Dette er den foreløbige konklusjonen etter besøket fra Polske avfallsdirektører 18-19 mai og deltakelsen på Wod-Kan messen 26-29 mai.

Forum Dyrektorow
18-19 mai arrangerte Green Business Norway en technical site visit i Norge for 50 direktører fra polske avfallsoperatørselskaper. Formålet med besøket var å introdusere et utvalg av medlemsbedriftenes kompetanse, teknologi og løsninger i praksis innenfor kompostering og sortering av avfall fra Tomra Systems og Lindum Ressurs og Gjenvinning, samt biogassteknologi fra Cambi og Biotek.
Besøket omfattet befaring på Lindum Ressurs og Gjenvinning sitt anlegg i Drammen, og Mjøsanlegget som eies av det interkommunale avfallselskapet Glør IKS. Anlegget er lokalisert på Lillehammer og behandler våtorganisk avfall fra ca 75.000 husholdninger i Mjøsregionen.

09-08-03_074.jpg
Aleksander Mortensen fra Tomra Systems presenterer reverse vending systemet for Forum Dyrektorow

 

Wod-Kan
26-28 mai deltok Green Business Norway på Wod-Kan, Polish Fair for Water, Waste Water and Sewage Technologies 26- 28 mai 2009 i Bydgoszch, sammen med Aquateam, Cambi og Septik 24.
I samarbeid med IGWP (Economic chamber for Polish Waterworks) arrangerte Green Business Norway et seminar om løsninger og beste praksis eksempler innenfor sludge management.
94 polske eksperter innenfor sludge management deltok på konferansen. Det Polske miljøvernministeriet var representert ved undersecretary of state, Mr. Bernard Blaszczyk.

09-08-03_016.jpg
Norges stand på Wod-Kan messen

NORSKE INNLEDERE
• Vidar Segtnan, Commercial Councellor, Royal Norwegian Embassy
• Norwegian best practice in sewage sludge management v/Thor Sverre Minnesjord, Green Business Norway
• Sewage sludge, from waste to valuable resource v/Bjarne Paulsrud, Aquateam
• Cambi thermal hydrolisis process for sludge and biowaste significantly improves the efficiency of anaerobic digestion v/Kazimierz Duda, Cambi AS

09-08-03_031.jpg
GBN & IGWP seminar: Thor Sverre Minnesjord og Anna Larson presenterer beste praksis løsninger innenfor sludge management

Kontakt Anna Larsson for mer informasjon: anna@greenbusiness.no Tlf: +46 706 989 091