CBWM partnere besøker Norge for å lære om organiske resirkuleringsanlegg og incentiver i avfallsbransjen.

Prosjekt-partnere fra «Circular Based Waste Management – CBWM» fra Mažeikiai kommune, Telšiai Regionale Avfall-håndterings-senter i Litauen og bystyre i byen Paide i Estonia har returnert til Norge på deres andre studietur. Turen gikk til Oslo og Bergen regionene, og formålet denne gangen var å lære om resirkulering av organisk avfall i Norge, og incentivordninger innen avfallsbransjen.

CBWM-study-tour-article-gronnvekst.jpg

Turen startet med besøk på anlegget for resirkulering av organisk avfall hos Grønn Vekst, der de fikk innsyn i og kunnskap om hvordan de håndterer kompostering. Turen gikk videre til Den Magiske Fabrikken eid av GREVE. Der resirkuleres matavfall og organisk gjødsel fra lokale gårder i Vestfold, og blir omdannet til klimavennlig biogass for kjøretøy, gjenvinnbar Co2 og biogjødsel. Anlegget er koblet til Kunnskaps og Opplevelsessenteret som er åpent for skolebesøk, slik at elevene kan lære om sortering og næringsstoffer i jordsmonnet, fotosyntese, hvordan et drivhus fungerer dyrking av tomater benytter biogjødsel fra anlegget.

CBWM-study-tour2-article-MagicFactory2.jpg

Under besøkte i Bergen møtte de BIR, og lærte om hvordan avfall kan håndteres på en miljømessig korrekt og kostnadseffektiv måte ved å implementere et system med insentiver direkte knyttet til hvor mye en resirkulerer.

Til slutt fikk gruppen oppleve hvordan softwareløsninger kan bidra til å øke mengden avfalls-materiale som går inn i sirkulær-økonomien via Carrot, som belønner bra sortering gjennom å analysere data om hvem som kaster hva.

CBWM-study-tour-article-BIR1.jpg

The Circular Based Waste Management project er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon om prosjektet, besøk websiden her eller kontakt thor@greenbusiness.no