Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO

Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

cycled-606-1.jpg

Cycled Technologies utvikler en digital plattform for å koble husholdninger, enkeltpersoner, bedrifter og andre som besitter ulike typer avfall med avfallsinnsamlere. Gjennom å benytte Cycled sin App løsning kobles innsamlere og avfallsbesittere sammen, avfallstype og mengder registreres, og ulike incentiver tilgjengelig gjøres for brukerne av systemet.

Blockchain teknologien Cycled og AKEO samarbeider om å utvikle, vil inngå som en byggestein i Cycled sin plattform og har potensiale for å sette en ny standard for moderne og bærekraftig gjenvinning av avfall.  Ulike incentivmekanismer integreres inn i plattformen, noe som potensielt kan endre hele avfall og gjenvinningsindustrien.

AKEO er tungt inne i utvikling av blockchain baserte teknologier og finansteknologi prosjekter. “Cycled Technologies har potensial til å bli en sentral aktør i det fremtidige resirkuleringssamfunnet. Det er utrolig spennende å integrere blockchain-teknologi i Cycled Plattformen -sier CEO i AKEO, Espen Moen Kvelland

Med vår teknologi sikrer vi oss digital oversikt over alle avfallshåndteringstransaksjoner, og distribusjon av incentiver, på en rask, billig og transparent måte. Dette betyr at vi kan tilgjengelig gjøre sanntidsdata fra avfall og gjenvinningsoperasjoner. Vår visjon er å utvikle et system der alle er ansvarlige for sitt avfall, og inentiveres for riktig og effektiv resirkulering – sier grunder og medstifter av Cycled, Ayoola Brimmo.

Som oppstartsselskap har Cycled valgt “ICO-veien” for å finansiere utviklingen av blockchain teknologien og pilotprosjekter i ulike referansemarkeder. Kryptovaluta Etherum vil bli vekslet inn en Utility Token: Cycled Tokens. (CYD). Midlene som samles inn fra denne prosessen, vil hjelpe Cycled med å ferdigstille teknologien og teste ut  ulike innsamlingsmodeller modeller i pilotmarkedene i Europa, Afrika, Midt Østen og USA. Det er allerede gjennomført pilotprosjekter i mindre skala i Forente Arabiske Emirater og USA.

Cycled Technologies er en del av Green Business Norway Accelerator, en plattform for oppstartselskaper fra inn- og utland med nye løsninger knyttet til sirkulærøkonomi. Plattformen gir oppstartselskaper tilgang til et internasjonalt nettverk for utvikling og kommersialisering av teknologi og vekst for selskapene. Se http://greenbusiness.no/accelerator

Kontaktinformasjon Cycled Technologies: Grunder og medstifter Ayoola Brimmo ayoola@cycled.no

Kontaktinformasjon Akeo: CEO, Espen Moen Kvelland kvelland@akeo.no