Norsk Biogass as tildelt anbudskontrakt for oppgradering av EcoPro anlegget i Verdal, Nord – Trøndelag

Norsk Biogass as tildelt anbudskontrakt for oppgradering av EcoPro anlegget i Verdal, Nord – Trøndelag
05. Juli 2010

Norsk Biogass prisbelønnede BioSep® teknologi skal erstatte eksisterende forbehandlingslinje ved anlegget i Verdal som eies av 50 kommuner i midt – Norge.

biogass.gif

Norsk Biogass har vunnet anbudskontrakt med EcoPro AS om oppgradering av anleggets forbehandlingslinje for våtorganisk avfall. EcoPro anlegget mottar kildesortert matavfall fra husholdningene og slam fra eierkommunene.
Oppgraderingen innbærer at deler av eksiterende forbehandlingslinje erstattes med Norsk Biogass unike BioSep® teknologi. Tildelingen innbærer en endelig aksept for teknologien og er en viktig milepel i utviklingen av Norsk Biogass AS.

Mer informasjon om Norsk Biogass AS og BioSep® teknologien finnes på selskapets hjemmesider: www.norskbiogass.no

For mer informasjon om BioSep® og Norsk Biogass as kontakt Ole S .Rød, telefon +47 95 94 78 38