Green Business Norway øker satsningen i det Polske markedet

Green Business Norway øker satsningen i det Polske markedet
10. Juli 2009

Green Business Norway har vært aktive i bearbeidingen av det polske markedet siden 2005. Fokus har vært å bygge opp kontaktnett mot viktige segmenter og målgrupper for medlemsbedriftene. Green Business Norway ser et økende potensiale innnenfor flere segmenter av Miljø- og energiteknologisektoren, og velger derfor å styrke satsningen mot det polske markedet.

I samarbeid med en rekke medlemsbedrifter er det opparbeidet et betydelig kontaktnett i viktige segmenter for norske selskaper som tilbyr kompetanse, teknologi og løsninger innenfor vannbehandling, avfallshandtering, material og energigjenvinning og miljøovervåkning. Dette er segmenter som forventes å ha betydelig vekst i årene fremover.

Business Intelligence Programmet Polen
Business Intelligence Programmet Polen er et samarbeidsprosjekt for norske eksportbedrifter som tilbyr kompetanse teknologi og løsninger mot miljø- og energiteknologisektoren i Polen.
I 2009 vil spesielt segmenter innenfor vann og avløpsbehandling, avfallshandtering, material- og energigjenvinning og miljøovervåkning (vann, grunn og luft) prioriteres.

Sentrale aktiviteter i business intelligence programmet vil være
• Markedsovervåkning innenfor utvalgte segmenter av miljø- og energiteknologisektoren
• Profilering og markedsføring av kompetanse teknologi og løsninger ovenfor potensielle kunder, og på sentrale utstillinger og konferanser
• Utvikling av samarbeidsprosjekter mellom norske selskaper som har felles interesser i markedet. Dette kan være leveransesamarbeid, markedsposisjonering og markedsføring.

Business Intelligence Programmet Polen drives av Green Business Norway med Innovasjon Norge Polen som en sentral samarbeidspartner.

Kontaktpersoner
Kontaktperson Green Business Norway
Anna Larsson anna@greenbusiness.no Tlf: +46 706 989 091

Kontaktperson Innovasjon Norge Polen
Ewa Kvast Ewa.Kwast@innovationnorway.no Tlf: +48 601 43 86 86

Poleko Fair
Green Business Norway vil delta på Poleko Fair poleko.mtp.pl/en 24 – 27. november i Poznan. Poleko Fair arrangeres for 21 året på rad og er den største messen innenfor miljøteknologi i sentral- og øst Europa. Deltakelsen vil skje i et nært samarbeid med Innovasjon Norge Polen som har ansvaret for den norske utstillingen på Poleko. Mer informasjon om hva som skjer under Poleko Fair vil fortløpende presenteres på aktivitetsoversikten til Green Business Norway www.greenbusiness.no