Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater

Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

gbtmp5.jpg

GBNs Business Intelligence-program i Gulfregionen ble etablert i slutten av 2014. I dag er arbeidet med å introdusere og posisjonere nordisk kompetanse, teknologi og løsninger innenfor gjenvinning, vannbehandling og fornybar energi, i full sving. Det nordiske samarbeidet med De forente arabiske emirater lanseres på Masdar Institute 21. januar 2016  – parallelt med den årlige Abu Dhabi Sustainability Week.. Business Intelligence Programmet Gulf Region AUE er et samarbeid mellom Green Business Norway, GreenNet Finland og Nordic Innovation. Gjennom samarbeidet får virksomheter i de nordiske landene som ser muligheter i De forente arabiske emirater og Gulfregionen, tilgang til GBNs metode for markedsovervåkning, markedsutvikling, markedsføring og myndighetsdialog.

Abu Dhabi Sustainability Week 2016 Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) er et banebrytende globalt forum der opinionsdannere, ledere, policyskapere og investorer kommer sammen for å diskutere utfordringer i tilknytning til fornybar energi og bærekraftig utvikling. I 2030 vil det være over ni milliarder mennesker på jorden. ADSW fremmer samarbeidende tenkning og utvikling for å fremskynde de bærekraftige løsningene som trengs for å demme opp før den raske økonomiske og befolkningsmessige veksten. ADSW er et initiativ fra myndighetene i Abu Dhabi og er i dag den største plattformen med fokus på bærekraft i Midtøsten. ADSW spiller en viktig rolle i arbeidet med å stimulere til internasjonal dialog og samhandling.